baslikyeni.jpg

2012 yılında kooperatifçilik adına hepimizi umutlandıran gerçekten çok önemli gelişmelere hep beraber tanıklık ettik. 2012 yılı Dünya Kooperatifler Yılı olarak tüm ülkelerde kutlandı. En önemlisi kooperatifçilik sanki yeniden keşfedildi.

Ülkemizde ise, üzerinde uzun yıllar çalışılan, her kesimden kabul gören, kooperatifçiliğimiz için umut ışığı niteliğinde bir belge “Türkiye Kooperatifçilik stratejisi ve Eylem Planı” Sayın Başbakan tarafından resmen açıklandı.

Bazı şeyleri belki hatırlamakta ve hatırlatmakta fayda var. Neydi bu çalışmanın genel amacı?

“Kooperatifçiliğe daha elverişli bir ortam sağlamak;  toplumda olumlu bir kooperatifçilik imajı oluşturmak ve sektöre güveni artırmak; verimli ve etkin uygulamaları ortaya çıkarmak; sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik ve yenilikçiliği sağlamak; kooperatiflerin ekonomik kalkınmaya ve gelirin daha adil paylaşımına olan katkılarını artırmaktır.” Şeklinde belirlenmiştir. Öyle zannediyorum bu amaçlara da hiç kimsenin itirazı olamaz. Bu amacın artık anlamını yitirdiğini söylemekte herhalde mümkün değil.

Stratejik hedeflere baktığımızda kamuya ve kooperatiflerin üst düzey örgüt temsilcilerine çok önemli görev ve sorumlulukların verildiği görülecektir.

Neydi bu stratejik hedefler?

-Kamu Teşkilatlanması ve Kooperatiflere Hizmet Sunum Biçimi Yeniden Yapılandırılacaktır.

-Eğitim, Danışmanlık, Bilgilendirme ve Araştırma Faaliyetleri Geliştirilecektir.

-Örgütlenme Kapasitesi ve Kooperatifler Arası İşbirliği Olanakları Arttırılacaktır.

-Sermaye Yapısı ile Kredi ve Finansmana Erişim İmkânları Güçlendirilecektir.

- İç ve Dış Denetim Sistemleri Tümüyle Revize Edilecektir.

- Kurumsal ve Profesyonel Yönetim Kapasitesi Arttırılacaktır.

- Mevzuat Altyapısı Uluslararası Esaslara ve İhtiyaçlara Göre Geliştirilecektir.

Kooperatifçiliğimizin geliştirilmesinde izlenecek strateji ve uygulamaları içeren eylem planı, üzerinde ciddi çalışılması gereken konulardır.

Hedef ve planların açıklanmasının üzerinden yaklaşık bir yıl gibi bir zaman geçti. Hangi noktadayız, neresindeyiz?  Henüz bu konuda bir açıklama yok.

Bir ara değerlendirmenin yapılması gerekmez mi?

Tabii hangi Bakanlığın görevli ve sorumlu olduğu belirlenebilmişse.

 

 

PARA DEDEKTİFİ

CNN Türk tv de yayınlanan para dedektifi programını sunan Sayın Cem Seymen’i gönülden tebrik ediyorum. Hem üreticinin hem de tüketicinin sorunları ancak bu kadar net bir şekilde anlatılabilir.

Bu güne kadar sorunun ne olduğunu yeterince belirlemeden, hatta onu bilmeden sorunu çözmeye kalkışanların daha fazla sorun yarattığı hep görüle gelmiştir.

Serbest piyasa kurallarının en önemlisi olan rekabeti, dağınık, yeterince güçlü örgüte sahip olmayan ve Ülkenin % 30-35 lik kesimini oluşturan üreticinin hangi yöntemle, hangi yapılarla rekabeti sağlayacağının bilinmesi zorunluluğu yok mu?

Üreticiden tüketiciye daha ucuz ürün temini gelişmiş ülkelerde acaba hangi yapılarla sağlanmaktadır?

Ekonomik yelpaze içerisinde gelişmiş ülkelerde kooperatifçiliğin yeri ve rolü nedir?

Bu güne kadar Ülkemizde ekonomistler bu konular için hiç kafa yormamışlardır.

Sayın Cem Seymen diğer ekonomistlerin gösteremediği duyarlılığı göstererek gerçekten ülkemizin en önemli sorununu dile getirmektedir.

Kendisine teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.

29.07.2013

 

                                                                                                                                              EROL AKAR

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

ORKOOPGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIOrman Ve Su İşleri Bakanlığı   

Monday the 15th. S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği © 2017 Durukan Tasarım - Free Joomla 3.5 Templates