baslikyeni.jpg

Bakanlığımızın son yıllarda bazı hizmetleri üretici örgütlerine aktarması son derece önemli bir gelişmedir. Ancak görev ve sorumluluk verilmesi sürecinde her kuruluşun görev alanlarının ve misyonunun iyi belirlenmesi ve karmaşaya neden olacak uygulamalara ve yorumlara meydan vermeyecek düzenlemelerin de yapılması gerekmektedir.

Bir üretici örgütünün herhangi bir derneğe üye olmasında veya herhangi bir şirkete ortak olmasında yasal bir engel bulunmamaktadır. Bir kooperatif herhangi bir derneğe veya şirkete Üye veya ortak olabilir.

Ancak o örgütün her hangi bir derneğe üye veya şirkete ortak olması,o örgütün merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş olduğunu ifade etmez.

Üyelik veya ortaklık ile Merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş olmak kavramlarının bu anlamda önemsenerek yorumlanması gerekmektedir.

Bakanlığımızca yayınlanan 2012/49 nolu Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama EsaslarıTebliği’nde belirtilen kavramlar, içeriği ve ifade ettiği anlamlar itibariyle farklı yorumlamalara neden olmaktadır.

Her üretici kuruluşu kendi yasası ile öngörülen hiyerarşikyapısı içerisinde örgütlenmek durumundadır. Nitekim tebliğde üretici örgütleri tanımında bu husus çok açık ve net bir şekilde belirlenmiştir.

Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş olmak ifadesi ile üretici örgütlerinin bir bütünlük içerisinde yapılarını güçlendirmeleri,çalışacakları hizmet alanında örgütlere tebliğ ile birmisyon yüklenmesi söz konusudur.

Zaten görevlerin iç içe geçtiği bir örgütsel yapılanmada sorunlar giderek ağırlaşmakta ve İl Müdürlüklerinde farklı yorumlara neden olmakta dolayısıyla örgütler arası ortak çalışma ve dayanışma ortamı da giderek azalmaktadır.

 Diğer taraftan hizmette bir bütünlük sağlanamamaktadır.

Dolayısıyla uygulamada bu hususa dikkat edilmesi ve örgüt yapılarının bozulmamasına özen gösterilmesi gerekmektedir.17.08.2012

 

EROL AKAR

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

ORKOOPGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIOrman Ve Su İşleri Bakanlığı   

Monday the 15th. S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği © 2017 Durukan Tasarım - Free Joomla 3.5 Templates