baslikyeni.jpg

Birliğimiz 1977 yılında kurulmuş, kurulduğu yıllarda üreticinin traktör ve mazot gibi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmış, üreticinin ürettiği kendiri Seka işletmesine pazarlama faaliyetinde bulunmuştur. Yıllar içerisinde Profesyonel ve kurumsal yönetim kadrosu oluşturamaması nedeniyle ve Türkiye'de 1980 öncesi yaşanan siyasi konjektürden etkilenerek o yıllardan sonra, 1995 yılına kadar hemen hemen hiçbir faaliyette bulunmamış, ancak sadece tüzel kişilik hüviyeti muhafaza edilebilmiştir. 

Birliğimiz Bölge Birliği niteliğinde olup 281 birim kooperatif üyesi olup Çankırı ve Bartın İllerindeki Tarımsal Amaçlı Kooperatifleri de kapsamaktadır.

1995 yılından itibaren Birliğin aktif hale geçirilmesi amacıyla çalışma konuları ilgili yapılan araştırmalar sonucu, bağlı kooperatiflerin potansiyelleri de dikkate alındığında en önemli sorunların orman üretimi ve süt pazarlama faaliyetlerinde yaşanan sorunlar olduğu tespit edilmiş ve her iki konuda çalışma başlatılmasına karar verilmiştir.

Orman üretimi ile ilgili olarak bir Orman Mühendisi İstihdamı sağlanmış, Teknik ve idari olarak ortaya çıkan sorunların çözümünde gerek kooperatiflere gerekse idareye yardımcı olunarak sorunların aşılmasına çalışılmaktadır.

Diğer taraftan kooperatiflerimizin 6831 sayılı Orman Kanununun 34. maddesinden doğan % 25 haklarının pazarlanmasında ciddi ve güvenli bir pazar potansiyeli yaratılarak pazarlama faaliyetlerine devam edilmektedir.

Orman Üretimi faaliyeti yürüten kooperatiflerimizin sorunlarının çözümünün yasal düzenleme gerektirdiği dikkate alınarak, Ülke düzeyinde orman köylüsünün temsil edilmesinde Birlik olarak örgütlenmeye özel önem verilmiş ve OR-KOOP un kurulmasında ve bu güne taşınmasında ciddi çaba sarfedilmiştir.

Tarım ve Hayvancılık, İlimizin en önemli ekonomik faaliyet alanını kapsamaktadır. Özellikle hayvancılığın gelişmesi daha düzenli ve sürekli bir gelir olarak nitelendirilebilecek olan sütün, değeri ile pazarlanmasına bağlıdır 

İlimizde yıllardan bu tarafa süt pazarlamasında üretici mağdur olmuş, çok düşük fiyatlarla satmak zorunda kalmasının yanında, parasını hiç alamadığı dönemler sıkça yaşanır olmuştur,.

Birliğimiz bu olumsuzlukları dikkate alarak;

Üreticinin kooperatifleri vasıtasıyla, ürettiği sütte söz sahibi olması, güvence altında pazarlaması yönünde kooperatif örgütlenmenin geliştirilmesi için ciddi çaba sarfedilmiştir.

Birliğimizce 34 adet kooperatifin sütünün pazarlanması kooperatiflerimizle müştereken yapılmakta , satılan firmalarla sözleşme imzalanmakta ve güvence altına alınmaktadır. 

Diğer taraftan Birliğimize ait beş adet süt soğutma tankı ile dört bölgede kaliteli sütün toplanması sağlanarak üretici adına önemli bir görevin yürütülmesine çalışılmaktadır.
Kooperatiflerimizin talebi doğrultusunda muhasebe hizmetleri verilmektedir. Halen 35 adet kooperatifimizin muhasebesi Birliğimizce yapılmaktadır.

Borsa ile ilgili işlemlerin tamamı Birliğimizce yürütülmektedir.

Birliğimiz yedi adet çalışanı, laboratuvar Hizmetleri ve büro alt yapısı ile kurumsallaşma yönünde ciddi bir mesafe kaydetmiştir. 

Ekim /2004 ayı içerisinde mülkiyeti kendine ait olan 180m2 lik iş yerinde faaliyetini sürdürmeye devam edecektir.

Birliğimiz yönetimi 1995 yılından bu tarafa çok az değişikliğe uğramış, tutarlı, Bilimsel Çalışmalara ağırlık veren Yönetim kurulu üyeleri ve özveriyle görev yapan personeliyle hizmete devam etmektedir.

ORKOOPGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIOrman Ve Su İşleri Bakanlığı   

Wednesday the 28th. S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği © 2017 Durukan Tasarım - Free Joomla 3.5 Templates