baslikyeni.jpg

Küre Dağlarında yerel düzeyde kullanıma uygun ve yerel enerji ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olacak biyogaz uygulamasının tanıtımını içeren gösterim projesi” 
Proje Uygulama Programı:BM-UNDP-SGP GEF Küçük Destek Prg. İklim Değişikliği, Yenilenebilir Enerjinin Özendirilmesi
Proje Yürütücüsü: Kastamonu Köy-KOOP Bölge Birliği
Proje Toplam bütçesi:35.700 USA $ 
SGP'den istenen mali destek miktarı:17.000 USA $ 
Projenin dönemi: Şubat 2006 – Şubat 2007

Bu proje, temelde, bir yenilenebilir enerji kaynağı olarak, hayvan atıklarının anareboik bozunması sonucu ortaya çıkan biyogazın kullanılabilirliğini göstermeyi ve bunun için yerel düzeyde kullanıma uygun ve yerel enerji ihtiyacının karşılayabilecek bir öncü tesisin inşa ve tanıtılmasını amaçlamaktadır. Bu yolla, hem hayvansal dışkıların yarattığı sorunlar büyük ölçüde azaltılacak, hem de ekonomik olarak verimli yenilenebilir bir enerji kaynağı küçük ölçekte kullanıma sunulacaktır.

 

 

 

 

Hayvansal atıkların anaerobik bozunması sonucu ortaya çıkan biogazın genel olarak kullanımda olan katı yakıtlara (tezek, odun) oranla daha verimli bir yakıt olması, ayrıca bu bozunma sonrasında ortaya çıkan ikinci ürün olan biyogübrenin bahçe/tarla ve özellikle de biolojik tarım uygulamalarında aranan bir gübre çeşidi olması, gösterimi yapılacak olan tesisin ekonomik değerini göstermektedir. Küre Dağları Milli Parkının tampon bölgesinde 47 kırsal yerleşim alanı bulunmaktadır. Bu bölgede yaşayan halk uzun yıllar barınmada ısınmada tamamen orman kaynaklarından yararlanmış günümüzde milli parkın ilanı ile yararlanma kanunlarla tamamen kısıtlanmıştır. Ancak günümüzde de bu durum aynen devam etmektedir. İklim ve topografya bağlı olarak yaşam koşulları da oldukça ağırdır.

 

Özellikle kış mevsimi hem çok sert hem de çok uzun geçmektedir. Isınma için odun kullanan halk, yemek pişirme için tüp kullanmaktadır. Proje ile mutfak tüpü kullanımının tamamının biyogaz ile sağlanacağı tahmin edilmektedir. Bir hanenin mutfak ihtiyaçlarını karşılamak için ayda 1 mutafak tüpü kullandığı hesap edilirse bir yılda toplam 12 mutfak tüpü kullanılmayacaktır. Mutfak tüpü için harcanan yıllık 360 YTL tasaruuf edilecektir.Türkiye’de 1980’lerde yapılan başarısız biyogaz tesislerin yarattığı olumsuz etki ve önyargılar böylesi bir öncü tesisin, özellikle de soğuk iklim koşullarında çalışabileceğini göstermenin özel önemini de gözler önüne sermektedir.

 

Proje, bu amaçlar doğrultusunda, Küre dağlarını pilot bölge alarak bir biogaz tesisini kurmayı ve bu kurulan tesisi çalıştırmayı, çalışan tesisin gerekli geri besleme bilgilerini toplayarak daha sonraki biogaz tesislerinin tasarım ve inşasında ön bilgi olarak kullanılabilmesi için bir altyapı hazırlanmasını, yerel halkın ve kamu kuruluşlarının biogaz tesislerine bakış açısında olumlu bir gelişme olması için gerekli eğitim ve tanıtımların yapılmasını ve özellikle de yerel potansiyel kullanıcıların bir biogaz tesisinin genel çalışması ve uygulaması hakkında bilgilendirilmesini amaçlamaktadır.

Proje hakkında daha fazla bilgi için:
S. Özcan Özdemir 
(Proje Yürütücüsü, Kastamonu Kooperatifler Birliği)
Adres           : Cumhuriyet Caddesi Müze Yanı Ender Apt. B Blok No:1 Kastamonu 
Telefon        : 0 366 212 08 67 / 212 93 19 
Faks               : 0 366 212 20 08
E-posta         : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 
Web sayfası : http://www.kastamonukoykoop.com

 

PROJENİN İNGİLİZCE ÖZETİ

This project, basically, intends to show the possible use of biogas which is revealed as a result of the anaerobic conversion of the animal wastes as a source of renewed energy and, for that reason, present the construction of an innovator system which is able to respond the local necessity of energy and is appropriate for the usage in a local level. In that way, both the problems caused by animal wastes will be decreased on a large scale and economically productive renewable energy source will be submitted to the usage in a small scale. Biogas, which is a natural gas that is produced when the animal manure is set to anaerobic degradation, being more efficient than the solid fuels (such as solid manure, wood, etc.) and also the excess product of this degradation process, the bio-fertilizer, being a wanted and efficient fertilizer in many agricultural applications, especially in bio-farming, makes the project display economically important.There are 47 rural settling areas in the pack region of Küre Mountains National Park. People living in that region have utilized totally from the forest sources in survival and heating for long periods; today, this utilization is completely restricted by law with the declaration of the National Park. However, this situation exactly still goes on in our day. Living conditions are, also, extremely difficult in connection with the climate and topography. Especially, winters pass both very harsh and long.The local citizens in this area utilize wood for heating and LPG cylinders for cooking. With this project it is estimated that all kitchen usage will be replaced by biogas. Knowing that approximately one cylinder of LPG is used by an average local family in one month; it is projected that in one year the usage of 12 cylinders will be saved. This will save approximately 360 YTLs from kitchen in one year.The negative affects and prejudices of the anaerobic reactors that were built in Turkey in 1980s which were unsuccessful systems reveal the exceptional importance of showing the ability of such an innovator system to run especially in the cold climate conditions.   This project, in accordance with the above stated goals, will aim in; to construct and start a anaerobic reactor taking Küre Mountains as pilot area, to take feedback data from this reactor to evaluate them as a database in design and construction of following reactor projects, to make educational and demonstrational presentations to gain interest and positive opinion of local citizens and local government and most importantly to give sufficient knowledge to potential local users of the reactor in how to use.

ORKOOPGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIOrman Ve Su İşleri Bakanlığı   

Saturday the 18th. S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği © 2017 Durukan Tasarım - Free Joomla 3.5 Templates