baslikyeni.jpg

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNİN GERÇEKLEŞMESİNDE KOOPERATİFLERİN ROLÜ

Birleşmiş Milletler tarafından 25–27 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 193 ülkenin imzası ile kabul edildi.

-Her tür yoksulluğu nerede olursa olsun sona erdirmek,

-Gıda Güvenliğini sağlamak,

-Sürdürülebilir tarımı desteklemek,

-Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak,

-Ormanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, yayınlanan 17 sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer almaktadır.

Belirlenen hedeflerin gerçekleşmesinde, özellikle kırsal alanda yaşayan nüfusun yaşam standardının geliştirilmesi en önemli hedef olarak görülmektedir. Tüm bu hedeflerin gerçekleşmesi için yöresel kalkınmanın sağlanması kaçınılmaz olacaktır. Bu anlamda özellikle kooperatiflerin önemli görev ve sorumlulukları olacak, kooperatifçiliğimizin daha fonksiyonel hale gelmesi için gerekli çalışmaların zaman geçirilmeden yapılması ülkemiz açısından daha da fazla önem arz edecektir.

Kalkınmaya, salt ekonomik verilerin iyileştirilmesi olarak bakılmadığı, ülkelerin toplumsal ve sosyal gelişiminin ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Ülkemizde de bu yaklaşımın etkin olması gerekmektedir.

(ICA), "KÜRESEL KONFERANS VE GENEL KURULU

Uluslararası Kooperatifler Birliğinin (ICA), "Küresel Konferans ve Genel Kurulu" 10–13 Kasım 2015 tarihleri arasında Antalya’da düzenlendi.  Her iki yılda bir, farklı ülkelerde düzenlenen Uluslararası Kooperatifler Birliği Küresel Konferansı ve Genel Kurulu’nun 44 üncüsü Ülkemizde gerçekleşti.

ICA Genel Kurulu ve Küresel Konferansına 94 ülkeden yaklaşık 1 milyar kooperatif ortağını temsilen yerli ve yabancı yaklaşık 1000 delege katıldı. Toplantı Türkiye Milli Kooperatifler Birliği’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Bu durum hiç şüphesiz Ülkemiz ve kooperatifçiliğimiz adına önemli bir gelişme olarak değerlendirilmelidir.

Toplantı sürecinde beş ayrı konuda konferanslar düzenlenmiş, özellikle kooperatifçilikte sürdürülebilirlik ve katılımcılığın geliştirilmesi konuları ağırlıklı olarak işlenmiştir.

Özellikle “Kooperatif Düşüncede Derinlik” kavramı üzerindeki tartışmalar önemliydi. Sosyal medyanın ve teknolojinin kooperatiflerde uygulanmasının önemi üzerinde duruldu.

Tüm dünyada kooperatiflerin gençliğe özel önem verdikleri, kooperatif hareketin içerisinde gençlerin ve kadınların yer almasını özellikle sağlamaya çalıştıkları çok belirgin bir şekilde görülmektedir. Ülkemiz açısından bu konuda gerekli çabayı sarf etmemiz de hem kooperatifçiliğimizin geleceği açısından hem de istihdam yaratılması açısından önemlidir.

Uganda’da özellikle kahve üretiminde ve pazarlamasında kooperatiflerin çok etkin olduğu ve aracıların ortadan kaldırıldığını duymak ilginçti.

 

Kooperatifçilikte genel anlamda 2020 hedefleri tartışıldı. Ülkemizde 2012 yılında hazırlanan Stratejik planın sonuna yaklaştığımız bu süreçte stratejik hedeflerin ne kadarını gerçekleştirdiğimiz artık ciddi boyutta tartışılmalıdır. 29.11.2015

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

ORKOOPGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIOrman Ve Su İşleri Bakanlığı   

Sunday the 14th. S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği © 2017 Durukan Tasarım - Free Joomla 3.5 Templates