baslikyeni.jpg

YENİDEN BAŞLAMAK

Yeni Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Faruk ÇELİK göreve başladı. Öncelikle Ülkemiz adına başarılarını diliyoruz. Hiç şüphesiz sorunları acil çözüm bekleyen üretici kesimin beklentilerinin karşılanması çok kolay olmayacaktır. 

           İlk yapılan icraatlar son derece önemlidir. Bu anlamda Sayın Bakanımızın sorunlara yaklaşımındaki ilk uygulamaları ve oluşturacağı kadro geleceğe yönelik önemli ipuçları verecektir. 

           Eminim Sayın Bakan nereden başlayacağı ile ilgili önemli çalışmalar ve değerlendirmeleri yapıyordur. Belki de işin en zor tarafı burasıdır.

         Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü (TEDGEM) in yerine Tarım reformu Genel Müdürlüğü’nün kuruluşu ve oluşturulan hiyerarşik yapısı hizmet kapasitesini olumsuz etkilemiş, İş yükü itibariyle devasa bir kuruluş haline gelen Genel Müdürlük, sorun çözmekte zorlanır hale gelmiştir. Belki de Sayın Bakanımızın ilk icraatlarından birisi Tarım Reformu genel Müdürlüğünü daha işlevsel hale getirecek düzenlemeleri yapmak olmalıdır.

        Üretici örgüt yapısı 1980 li yıllara takılı kalmıştır. Bu gün oluşan örgüt tablosu ile özellikle tarımsal alanda ki sorunları çözüme ulaştırmak mümkün olamayacağı gibi,  üreticinin de tüketicinin de sorunlarını çözmek mümkün olmayacaktır.

Üretici örgütlerinin, işlevleri ve görev tanımları belirsiz, rekabet yerine içe dönük kaotik durum nedeniyle sorun çözemeyen, hatta üreticinin sırtına yük olan kuruluşlar haline gelmiş olması en büyük sorunlardan birisi olarak görülmektedir.

            Aynı Bakanlık tarafından kurulmasına izin verilmiş, işlevi tamamen Bakanlığın denetiminde olan örgütler arasında, zaman zaman farklı farklı mülahazalarla, farklı farklı örgütlerden yana tavır konulması ve ayrıcalıklar tanınması örgütler arasında huzursuzluğa da neden olmaktadır. Üretici örgütleri mutlak kurumsal kimliğe kavuşturulmalıdır.

            Destekleme ödemeleri, her anlamda oluşturulabilecek yapılanmalarda ve tarımsal politikaların oluşturulmasında katkı sağlayabilecek son derece önemli bir argümandır. Ciddi miktarlarda destekleme ödemeleri yapılıyor olmasına rağmen sorunların çözümüne yönelik bir işlevsellik kazandırılamamıştır.

             Gelişmiş ülkelerde çoklukla uygulanan müdahale alım sistemi, Ülkemizde de yeni yeni kullanılıyor olmasına rağmen arzulanan noktada değildir.

           Tarımdan, köyden kopuş hızla devam etmektedir. Köyden kente göç makul ölçülerin çok ötesindedir. Ekilemeyen binlerce dekar arazi milli ekonomimiz için ciddi bir kaybı oluşturmaktadır.

            Çocukluktan itibaren köyü, çiftçiliği özendirecek tedbirlerin alınması bu konuda eğitim programlarının ve etkinliklerin düzenlenmesi ve köyü yaşanabilir, gençlerimiz için yuva kurulabilir yerler haline getirilmesi gerekmektedir.

          Tarımın daha pek çok çözüm bekleyen sorunları olduğu bir gerçektir. Ancak, Ülke hepimizin, sorun hepimizindir. Dolayısıyla çözümde hepimizin görevi olmalıdır.

Yeni yılın ülkemize huzur ve barış getirmesini, çiftçimiz için bol kazançlı bir yıl olmasını diliyorum.

 

Saygılarımla. 28.12.2015

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

ORKOOPGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIOrman Ve Su İşleri Bakanlığı   

Wednesday the 31st. S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği © 2017 Durukan Tasarım - Free Joomla 3.5 Templates