baslikyeni.jpg

 

 

İ L A N   VE   G Ü N D E M

 

 

                                                                                                                                                

                     Birliğimizin 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı 26.04.2017 Çarşamba günü saat 13.00 de Tarım İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.

             

                       Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 13.05.2017 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacak olup aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

 

                       Tüm ortaklarımıza ilanen duyurulur.

                      

                                                                                                              YÖNETİM KURULU ADINA

                                                                                                                  

S.Özcan ÖZDEMİR                   Erol AKAR

                                                                                       Başkan Vekili                      Birlik Başkanı

 

G Ü N D E M:

 

1-    Açılış ve saygı duruşu,

2-    Divan heyetinin oluşturulması ve tutanakların imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3-    2016 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması,

4-    2016 yılı Bilanço ve gelir-gider hesaplarının okunması,

5-    Okunan raporlar üzerinde görüşme açılması ve kurulların ibrası,

6-    Genel kurula katılan konukların konuşmaları,

7-    2017 yılı bütçe teklifi, bütçe faaliyetleri uygulama esasları, çalışma programı ve personel kadro cetvelinin görüşülerek karara bağlanması,

8-    Birlik bilançosunda oluşan risturnun sermayeye ilavesinin görüşülerek karara bağlanması,

9-    Birlik hizmetleri için demirbaş alımı ile gayrı menkul alımı, satımı ve kiralanması ipotek alınması ve verilmesi hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

10-Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik ve ilgili tebliğ ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak danışman çalıştırılması hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca birim kooperatif ortaklarına ödenecek olan süt, hayvancılık ve tarımsal desteklemeler ile ilgili işlemlerin birlik tarafından yapılması, tarımsal desteklemeler konusunda getirilecek yeni uygulamaların gerçekleştirilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Proje karşılığı kredi ve hibe destek veren Avrupa Birliğine, Birleşmiş Milletlere, Dünya Bankasına, Tarım ve Kırsal kalkınmayı Destekleme kurumuna, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına (İFAD dahil) ve diğer proje finans kuruluşlarına birlik ve kooperatifler adına uygun projeler hazırlanarak verilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, kredi veya hibenin tahsisi gerçekleştiğinde kullanılması hususlarında Yönetim kuruluna yetki verilmesi,

13-Yönetim kuruluna ödenecek ücret ve yolluk miktarlarının görüşülerek belirlenmesi,

14-Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Merkez Birliği Temsilcilerinin görev sürelerinin belirlenerek seçilmesi,

15-Dilek, temenniler ve kapanış.

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

ORKOOPGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIOrman Ve Su İşleri Bakanlığı   

Sunday the 3rd. S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği © 2017 Durukan Tasarım - Free Joomla 3.5 Templates