baslikyeni.jpg

Kalkınma modelimiz “KÖY-KOOP” olmalı.

Yatırım çekmek ve kalkınmak derdiyle hemhal Anadolu illerinin bu yolda kendi ayaklarının üstünde durmaları gereken bir devirdeyiz, hiç olmadığı kadar birliğe ve ortak akla ihtiyaç var…

Kastamonu’nun kalkınma yolunda modeli ne olmalı?

1977’de kurulmuş olmasına rağmen ağırlık olarak faaliyete 1996 yılında geçti, çatısı altındaki 305 birim kooperatiften 189’u ağırlıklı olarak orman üretimi, 116’sı tarım, hayvancılık ve sulama faaliyeti yürütüyor, 20 bini aşkın üyesi var…

Kalkınma modeli arıyorsa ilimiz, “Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği” model olmalı.

Üretim, pazarlama ve eğitim ayaklarına oturan “KÖY-KOOP” modeli, “KENT-KOOP” modeline uyarlanarak şehir hayatına da monte edilebilir pekala…

Şablon son derece doğru.

İki ayrı alanda faaliyet yürütüyor KÖY-KOOP…

Kırsal için ilaç.

Birlik, orman köylüsünü “birlik” haline getirmenin yanı sıra…

Orman üretimi yapan kooperatiflerin ürünlerini pazarlamaktan ORKÖY’e proje hazırlayarak kredi kullanmalarına destek olmaya, teknik destekten muhasebe işlemlerine kadar hizmet veriyor, sorunları ortaya koyuyor ve çözüm yolları arıyor.

“Tarım, hayvancılık ve sulama” alanındaki kooperatiflere ise “birlik” olmanın yanı sıra…

35 bölgede süt toplama merkezindeki soğuk zincirden 3 bin 19 üretici faydalanırken, bin 152 üretici ise sütünü soğutulmamış olarak alıcıya teslim ediyor, yem tedarikinde bulunuyor, sürekli eğitim çalışmaları düzenliyor.

Üyelerinin ürününü pazarlıyor…

1996 yılında bin TL’yi bulmayan ciro, bugün milyon TL’lere ulaştı.

KÖY-KOOP, tüm dünyanın kalkınma modeli olarak kullandığı kooperatifçiliğin ülkemizdeki nadide örneklerinden biri, referans adeta, pırıl pırıl bir birlik…

Birlik başkanı Erol Akar ile gurur duyuyoruz.

Kalkınma sancısı çeken ilimizin KÖY-KOOP örneğini baş tacı etmesi, incelemesi, şehir ölçeğine monte etmesi lazım…

Şehir kooperatifleri ile benzer bir başarı hikayesi yakalamak olası.

Devletten, İstanbul’daki hemşerilerimizden, dışarıdan gelecek yatırımcılardan beklersek yatırım ve kalkınmayı daha çok bekleriz…

Birlik olmalı ve kooperatifleşerek kalkınmanın çaresine bakmalıyız.

 

“KÖY-KOOP, PANCAR-KOOP, SARIKONAK…”

Kırsalda örgütlü bir diğer dev “birlik” ise Kastamonu Pancar Ekicileri Kooperatifi (Pancar-Koop), binlerce üyesi var, ilimizin dört bir tarafında üyeleri ve satış birimleriyle hayatın içinde bir kuruluş…

Kastamonu’nun kalkınmasında baş aktörlerden biri olabilir.

Pancar üreticisinin örgütlü gücü olmanın ve tarımsal girdi ticaretinin ötesine geçmesiyle kaydıyla, binlerce üyesiyle üretimin bir çok alanında başarı hikayesi yazabilir…

Kastamonu’nun üretim ve pazarlama alanında etkin bir Pancar-Koop’a ihtiyacı var.

Ve…

Kent kooperatifçiliği alanında bir soluk “Sarıkonak Kadın Kooperatifi”.

Kastamonu Belediyesi ortaklığında kurularak yerel kalkınmanın abece’sine örnek bir giriş yapan Sarıkonak Kadın Kooperatifi işbirlikleri sayesinde Kastamonu’nun kalkınma yolculuğunda önemli aktörlerden biri olmaya aday…

Kadın gücü.

“KÖY-KOOP, Pancar-Koop, Sarıkonak Kadın Kooperatifi”…

Kastamonu kalkınması namına üzerinde durulması gerekli şablonlar.

 

MASLAK, neden sadece bir “yapı” kooperatifi?

 Yeni bir küçük sanayi sitesi kurmak amacıyla 600 küsur üyenin bir araya geldiği Maslak Kooperatifi, niçin sadece yapı kooperatifi olmakla yetiniyor?…

Üretim fikrini niçin gündeme almıyor Maslak?

Cıvata imal etse misal…

Kastamonu bir sanayi girdisinin imalat merkezi olsa yahut.

Kastamonu Entegrenin 50. yıl dönümünde başkanımız Erol AKAR' a plaket taktim edildi ...

S.S. Kastamonu Köy Kalkınma Ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği (Köy-Koop) 2018 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Yoğun bir katılım sağlanan Köy-Koop' un genel kurulunda tek liste halinde gidilen şeçimde mevcut başkanımız  sayın Erol AKAR tekrar başkanlığa şeçilerek güven tazeledi.

Tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Genel kurul videosunu aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=r6PuN353j1M&feature=share&fbclid=IwAR2H3wdS7WD3pKPBuWHdh7bTe6Dcckv7W7KHa0y7u3oCkmXYVtTz0v1dpRg

Orman işçiliği belgelendirme sınavlarının ilkini gerçekleştirdik...

1-26 MART 2019 TARİHİNDE AFYONKARAHİSAR SANDIKLI DA KOOP-GEP EĞİTİMİ DÜZENLENDİ. VİDEO İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYINIZ.

https://www.youtube.com/watch?v=jJIugCpJCYc&feature=share&fbclid=IwAR3sBbQonl425E0BnMhOAtXCcVPYF8vZFG0sqhJ4y8RGGLZOKw6FCvSAPk4

Orman işçiliğinde Mesleki yeterlilik ve belgelendirme konulu toplantımızı gerçekleştirdik....
Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz....

BASIN BÜLTENİ

Ormanlarımız, maddi manevi bir çok ekonomik, ekolojik, sosyo kültürel faydalar sunan doğal zenginliğimiz ve kaynaklarımızdır. Ormanlarımızın tamamına yakını, devletin hüküm ve tasarrufu altında olup büyük çoğunluğu Orman Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülebilirlik ilkesi esas alınarak idare edilmektedir.

                Bölgemizdeki ormancılık, üretim miktarı, yarattığı istihdam, endemik özellikleri ekonomik ve sosyal fonksiyonları ile bir laboratuvar özelliği taşımaktadır. Üç milyon M3 ü aşkın üretimle Ülkemiz genelinde ilk sıralarda yer almaktadır. Dolayısıyla üretim süreci, iş güvenliği ve üretim kalitesi itibariyle büyük önem arz etmektedir.

                Ülkemizde orman üretimi, daha çok geleneksel metotlarla yapılmaktadır. Maalesef arzulanan mekanizasyon da sağlanamamıştır. Üretim esnasında yaşanan can kayıpları iş güvenliğinin önemini çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ayrıca üretimin kalitesi ve üretim kayıpları dikkate alındığında milli servette önemli kayıpların oluştuğu da bilinmektedir.

Bölge Birliğimizce bu konuların önemi dikkate alınarak, 2006 yılında AB projesi kapsamında “ Yerel Kalkınma Girişimleri “ programından yararlanılmış “Kastamonu Orman İşçiliği Eğitimi Pilot Projesi” yürütülmüştür. Uygulanan bu proje ile “Orman İşçiliği Statüsünün AB Ülkelerinde olduğu gibi belli bir standarda getirilerek, orman işçiliğinin bir meslek dalı olarak kabul edilmesini, orman işinde çalışanların eğitimli ve sertifikalı kişiler olmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılmasını ve orman işçiliği eğitimlerinin Avrupa standartlarında düzenlenmiş eğitim merkezlerinde uygulanmasının sağlanması amaçlanmıştır. Proje Birliğimizce daha sonraki yıllarda da devam ettirilmiş ve yürütülen bu proje kapsamında 740 kooperatif ortağının sertifika alması sağlanmıştır.

 Or Koop Merkez Birliğimizin Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)  ile yürütülen bu çalışmasını gerekli ve önemli bir faaliyet olarak değerlendiriyoruz. Orman İşçiliğinin bir meslek olarak tanımlanması da son derece önemli bir çalışma olacaktır. Bu kapsamda bölgemizde geçen yıldan bu tarafa belgelendirme faaliyetleri devam etmekte olup 2018 yılında toplam 54 kişinin belgelendirilmesi yapılmış olup 2019 yılında da belgelendirme çalışmalarına devam edilecektir.

İzninizle önemli gördüğümüz birkaç hususu bu vesile ile bilgilerinize arz etmek istiyorum.

                Ülkemizde, özellikle bölgemizde hızlı bir şekilde köyden kente göç süreci devam etmektedir. Köylerdeki nüfusun giderek azalması, diğer sorunların yanında kooperatiflerimizde işgücünün azalmasına ve finansal sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Üretimin ve yerinde istihdamın önemi ortadadır. Dolayısıyla bu sorunların giderilmesi de kaçınılmaz görülmektedir. Bu kapsamda kooperatiflerimizin yeniden yapılandırılması, Bölge Şefliği hatta İşletme Müdürlüğü bazında tek bir kooperatifin kurulması veya mevcutların birleştirilmesi için teşvik tedbirlerinin yeniden düzenlenmesi yararlı olacaktır.

                Ormanlarda yapılan bakım ve üretim,  ormanlarımız için önemli olduğu kadar, yerel ekonomiler içinde son derece önemlidir. Çünkü Kastamonu bölgesinde diğer kazanımlar hariç, orman köylüsüne sadece üretim işçiliği bedeli olarak yaklaşık 300 milyon TL. Gibi bir ücret ödenmektedir. Alınan bu ücret, orman köylümüz tarafından yerelde harcanmakta, dolayısıyla doğrudan yerel ekonomiye ciddi anlamda katkı sağlanmaktadır.

                Tarım ve Orman Bakanlığımızca 6831 Sayılı Orman Kanununda yapılan değişiklikle YILLARA SÂRİ olarak üretim işinin ihale ile firmalara verilmesi söz konusu olacaktır. Bu uygulama ile, kazanılan değerin önemli bir kısmı ilimiz ekonomisine katılmayacak bölgemiz bu uygulamadan ciddi anlamda ekonomik kayba uğrayacaktır. Bu hususta gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine inanıyoruz. 13.02.2019                                                                                                                                                                                             Erol AKAR

Sütaş firmasına süt veren kooperatif başkanlarımızla yaptığımız ve yapacağımız faaliyerler değerlendirildi....

ORKOOPGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIOrman Ve Su İşleri Bakanlığı   

Monday the 19th. S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği © 2017 Durukan Tasarım - Free Joomla 3.5 Templates