baslikyeni.jpg

Kastamonu Ormancılık Çalışma Grubunun 2018 yılı ilk toplantısı, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda 05.04.2018 tarihinde gerçekleşti. 

Toplantıya Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü adına Bölge Müdürü Hayati ÖZGÜR, Şube Müdürü İsmail ÇETİN, Milli Parklar adına Şube Müdürü Yalçın UYANIK, Batı Karadeniz Orman Mühendisleri Odası adına Erkan GAZİBEYOĞLU, Kastamonu Entegre ve Ağaç Sanayi adına Fabrika Direktörü Enüs KOÇ, Adem GENÇ ve Rüknettin TEKDEMİR ve Kastamonu Köy-Koop adına Yönetim Kurulu Başkanı Erol AKAR, Başkan Vekili Sedat Özcan ÖZDEMİR ve Orman Yüksek Mühendisi Özkan KAPUCU katıldılar.

Toplantıda TBMM Tarım ve Orman Komisyonunda bulunan, orman köylüsünü ve kooperatifleri yakından ilgilendiren 30, 34 ve 40. maddelerdeki yapılacak değişiklikler tartışıldı. Birlik olarak bu konuda orman köylüsünün ve kooperatiflerin ne gibi sıkıntılar yaşayabilecekleri üzerinde duruldu. Bu sıkıntılardan dolayı en büyük zararı Kastamonu olarak il ve ilçe  ekonomilerinin yaşayacağı belirtildi.

Ayrıca toplantıda Biomass Enerji Sistemlerinde odun ham maddesinin kullanılmasının çevreye ve ekonomiye vereceği zarardan bahsedildi. Bu konuda çalışma grubu olarak Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü yetkilileri ile görüşülmesi kararı alındı.

 

Çalışma Grubu, Kastamonu ormancılığında ki yaşanan diğer problemler ve bunların çözüm önerileri tartışılarak toplantıya son verildi.

 

 

 Birliğimizce düzenlenen basın toplantısında ilimizde tarım,hayvancılık ve ormancılık alanında yaşanan sorunlar dile getirildi. İzlemek için tıklayın...

BASIN BÜLTENİ

İlimiz özelleştirmelerden en olumsuz etkilenen iller arasındadır. 1980’li yıllardan bu tarafa yapılan özelleştirmeler bölgemiz çiftçisinin mağduriyetine neden olmuş, diğer taraftan il ekonomisinde ciddi zafiyetler oluşturmuştur.

Bir mezbaha bile yapılmadan Et ve Balık Kurumu özelleştirilmiş, üretici yıllarca hayvan kestirmeye Adapazarı’na gitmek zorunda kalmıştır. Hatta yıllarca hayvan pazarı dahi yapılamamıştır.

                Süt Endüstrisi Kurumu özelleştirilmiş, taban fiyat uygulaması kaldırılmış, üretici doğrudan özel sektörün eline terkedilmiştir.

                Sümerbank Kendir Sanayi fabrikası, fabrika yapan fabrika konumunda iken özelleştirilmiş, SEKA’nın özelleştirilmesinin sonucu makinaları sökülerek taşınmış, fabrika bir enkaz yığını haline gelmiş, iç acıtan bir tablo oluşturmuştur. Bu güne kadar üretici için hiçbir alternatif gelir kaynağı da oluşturulamamıştır. Hatta yeniden kendir yetiştirilmesi gündeme gelmiştir.

                Tesislerin tamamı için özelleştirmekten bahsetmek mümkün değildir. Çünkü tüm bu tesisler satılmış ve hiç biri üretime devam etmemiştir.

                Son günlerde gündemde olan şeker fabrikasının özelleştirilmesi gerçekleştiğinde, ilimizde çok daha acı bir tablo oluşacaktır. Hemen herkes tarafından gündeme getirilen tüm olumsuz sonuçların aynen gerçekleşeceği tartışmasızdır.

                Özelleştirmenin gerçek anlamı işletmenin sürdürülebilirliğinin yanında daha verimli işletilmesi mantığına dayanmış olmasına rağmen bizde “Sat Kurtul Ne Olursa Olsun” veya daha fazla rant elde etme gibi bir düşünceyle hareket edilmektedir.

                Kamuoyuna belki yeterince anlatılamayan çok daha önemli özelleştirme yasa tasarısı şu anda TBMM gündeminde olup Tarım ve Orman Komisyonunda görüşülmektedir. Yakın bir zamanda meclis genel kuruluna sunulacak olan yasa tasarısı onaylandığında orman köylüsüne ve kooperatiflerine, Anayasa ve yasalarla verilmiş olan tüm hakların geri alınması söz konusu olacaktır.

                Bundan daha da önemlisi, orman üretim hakkının uzun yıllar boyunca ulusal veya uluslararası firmalara ihaleli satışını mümkün kılacak yasal düzenlemelere gidilmek istenmesidir.

                Tüm bu özelleştirmelerin sonucunda oluşan tablo, Kastamonu çiftçisinin ve ekonomisinin önemli kayıplara uğradığı ve uğramaya devam ettiği gerçeğidir.

                Dünden bu güne yapılan özelleştirmelerin yerine ikame kaynak ve istihdam alanı yaratamamışken şeker fabrikası ve orman üretim hakkının ihale ile satışının gerçekleşmesi sonucu oluşacak tablo, onarılması mümkün olamayacak yaralar açacaktır.

                Bu kadar gelir ve istihdam kaynakları kesildikten sonra ne genç çiftçi ne 300 koyun ne de desteklemeler köyden kopuşu durduramayacağı gibi üretim artışını ve devamlılığını da sağlamayacaktır.

                Özelleştirmelerde yanlış hesaplamalar yapılmaktadır. Şeker fabrikasının veya orman işletmesinin bilançosunun analizi yapılarak Kar/zarar hesabı yapılmaktadır. Hâlbuki tümüyle, tüm sektörleriyle Kastamonu ekonomisine etkilerine bakarak değerlendirmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Saygılarımızla   29.03.2018

                                                                                                              Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                                             Erol AKAR

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Kastamonu Temsilciliği’ nin kongresi yapıldı.

Kongrede yapılan seçimle yeni yönetim belirlendi.

Kastamonu Köy-Koop Birlik Müdürü Dilek Özdemir Yönetime ayrıca Birlik çalışanlarımızdan Ziraat Mühendisi Tahir AYDIN da Yönetimin yedeğine seçildi.

http://www.kastamonugazetesi.com.tr/koylerimiz-bosaliyor-uretim-dusuyor/

Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği(KÖYKOOP) olarak 2017 Aralık ayında çeşitli bölgeler de düzenlediğimiz kadın çiftçilerimizi bilinçlendirme toplantılarının ardından kadın çiftçilerimizde kanser ve kanser de erken teşhis ile taramanın önemi hakkında farkındalık oluşturmak adına, katılımcıların KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama Ve Eğitim Merkezi)de Birlik Müdürü Dilek ÖZDEMİR’ in nezaretinde taramaları gerçekleştirildi.

BASINDAN

“Yerel Kalkınmada Kadın" konulu eğitimlerimiz bütün hızıyla devam etmekte…..

Emeği geçen tüm eğitmen ve katılımcılara gönülden teşekkürler....

 

ORKOOPGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIOrman Ve Su İşleri Bakanlığı   

Sunday the 22nd. S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği © 2017 Durukan Tasarım - Free Joomla 3.5 Templates