baslikyeni.jpg
Kastamonu ekonomisi için büyük birleşme; BAKAP Eğitimlerimiz Devam Ediyor... Kırsal Kalkınma Platformu kuruldu... 1.Türk Tarım Vizyonu toplantısına katıldık...

IRFO NE GETİRDİ? NE GÖTÜRDÜ?

                Çiftçi Örgütlerinin güçlendirilmesi projesi (IRFO), 2005 yılında uygulamaya konulan Dünya Bankası destekli bir projedir. Çiftçi örgütlerinin kurumsal yapılanması, kapasite sorunlarının ve yetersizliklerinin giderilmesi projenin ana hedefleri arasındadır.

                Bunun dışında;

-          Çiftçi örgütleri ile ilgili bilinç oluşturulması,

-          Finansal sorunlarının giderilmesi,

-          Mevzuat yetersizlikleri,

-          Denetim sorununun çözümlenmesi gibi sorunların giderilmesi amaçlanmıştır.

Projenin toplam bütçesi 10,6 milyon dolardır. 8.5 Milyon doları Dünya Bankası katkısı olarak sağlanmış, 2,1 milyon doları ise Ülke kaynaklarından karşılanmıştır. Proje sürecinde ayrılan kaynağın tamamına yakın bir bölümü kullanılmıştır.

Başlangıçta projenin nasıl ve hangi kuruluş tarafından yürütüleceği sorun olmuştur. Mevcut Türkiye Milli Kooperatifler Birliği proje dışında tutularak, Tarım Milli Birliği oluşturulmuştur. Böyle bir uygulamanın 1163 sayılı yasaya aykırılığı yargı tarafından tescil edilmiş ve bu teşebbüs olumsuz sonuçlanmıştır.

Daha sonra Tarım Kredi, Orkoop, Su Ürünleri, Sulama, Hayvancılık, Köy Koop ve Çay Kooperatifleri Merkez Birlikleri bir araya gelerek “Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Ortak Girişimi” (TAKOG) oluşturulmuştur. Oluşturulan bu girişimin yasal bir statüsü bulunmamaktadır. TAKOG adına Orkoop projenin yürütücüsü olarak belirlenmiştir.

Üretici örgütlerindeki dağınıklık ve bölünmüşlük,  olumsuz bir tablonun oluşumuna meydan vermiş, Avrupa Birliği sürecinde böylesine bir birlikteliğin yasal hale getirilmesinin zorunluluk olduğu ortaya çıkmıştır.

Projenin yukarıda belirtilen hedeflerinin ne ölçüde gerçekleştirildiği, ilgili kişi ve kuruluşlar, hatta proje yürütücüleri tarafından sürekli eleştiri konusu yapılmıştır.

IRFO projesinin gerekçelerine ve hedeflerine baktığımızda, bazı yanlış kurgulamaların olduğu bu gün biraz daha net görülmektedir. Çünkü çoğu hedef gerçekleşmemiş, üretici örgütlerinin kurumsal gelişimi ve kapasitelerinin artırılması yönünde hemen hemen hiçbir gelişme sağlanamamıştır.

Üretici örgütlerinin finansal sorunlarının çözümü gerçekleşmemiş, örgütler pamuk ipliği ile Devlet kaynaklarına veya Devlet desteğine bağımlı olmaktan kurtulamamıştır.

Mevzuatın yeniden düzenlenmesinde, üretici örgütleri ile ilgili bir model oluşturulamamıştır.

Üretici örgütlerinin belki de en önemli sorunu olan denetim sorununda hiçbir mesafe alınamamış, Üretici Örgütleri Devletin dahi güven duymadığı örgütler olmaktan kurtulamamıştır.

Proje sürecinde örgütlerle ilgili bir veri tabanı oluşturulamamış, örgütlerin potansiyelleri ve kaynakları bile belirlenmeden proje geliştirilmeye çalışılmış, dolayısıyla maliyeti çok yüksek sınırlı eğitimlerle proje sonuçlandırılmıştır.

Projenin yürütüldüğü sürede veya sonrasında, Avrupa Birliği düzeyinde faaliyet gösteren üretici örgütleriyle ve o dönemde Türkiye’de faaliyet yürüten Alman Kooperatifleri Konfederasyonu (DGRV) ile yeterince ortak çalışma zemini sağlanamamıştır.

Projenin güçlü finansmanının kullanılması sürecinde edinilen alışkanlıkların, bazı kuruluşların etik değerlerini erozyona uğratmış olması da projenin olumsuz sonuçlarından birisi olarak hatırlanacaktır. 28.07.2016

 

 

Biyogaz Uygulamasının Tanıtım Projesi (Proje No: Tur–05–12)

 Küre Dağlarında yerel düzeyde kullanıma uygun ve yerel enerji ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olacak biyogaz uygulamasının tanıtımını içeren gösterim projesidir. Birliğimizce, biyogazın doğru tanınması ve teşvik edilmesi amaçlı olarak, biyogaz ünitesi kurma çalışması yapılmıştır.

UNDP/ GEF/ SGP tarafından proje kabul edilmiş olup, 2007 yılında projenin ilk bölümü Şenpazar-Aşıklı köyünde gerçekleştirilmiştir. Halen beş ineğin atıkları ile işletilen ve üretilen biyogaz, ikievin mutfak ihtiyacını karşılamaktadır ...devamı

Alman Kooperatifleri Konfederasyonu (DGRV) İle Yapılan Ortak Çalışmalar

Birliğimiz ile Alman Kooperatifleri Konfederasyonu (DGRV) arasında başlatılan müşterek çalışmalar 2005 yılından bu tarafa devam etmekte olup, bu proje kapsamında, kooperatifçilikte son derece gelişmiş bulunan Alman Kooperatifler Konfederasyonu DGRV’nin birikim ve deneyimlerinden yararlanılmaktadır.

DGRV ile yapılan ortak çalışmalar kapsamında;hayvancılık, sütte kalite, eko turizm ve orman işçiliği konuları ile birliğin ve birliğimize bağlı birim kooperatifl erin performanslarının güçlendirilmesi yönünde proje geliştirilmesi amaçlanmakta ve birliğimizce yapılan eğitimlere finansal destek sağlanmaktadır....devamı...

Şenpazar-Harmangeriş El Sanatları Projesi (Proje No: Tur–03-09)

Küre Dağları Milli Parkı’nın biyolojik çeşitliliğinin bir parçası olan şimşir ağaçlarını korumak ve yöre halkının kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla UNDP / GEF / SGP’nin desteğiyle el sanatları projesi yürütülmüş ve proje sonuçlandırılmıştır.

Bu proje ile bölgede geleneksel olarak yapılan kaşık oymacılığının yanında farklı ürünlerin de ortaya çıkartılması, şimşirin dışında farklı türlerin kullanılması,küçük çaplı bir atölyenin kurulması, bölgede oluşturulan ve ekonomik faaliyetleri yürütecek olan kooperatifin oluşturulması hedefl enmiş olup, proje önemli ölçüde gerçekleştirilmiştir. ...devamı

Orman İşçilerinin Eğitimi Pilot Projesi (Proje No: Tr0305.02/Ldı/069)

Orman üretimi yapan kooperatif ortaklarının eğitimsiz olması ve dikkatsizlik gibi diğer nedenler hem can kaybına, hem de orman üretiminde ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Bu tür olumsuzlukların önüne geçilmesi ve mevcut olan potansiyelin eğitilmeleri gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Bu amaçla hazırlanmış AB finans kaynaklı ‘Orman işçilerinin eğitimi Pilot projesi’ ile orman işçiliği ile ilgili eğitimlerin yanında mevzuat boşluğunun giderilmesi ve orman işçilerinin sertifikasyonu amaçlanmıştır. Projenin sonuçlanmasından sonra da aynı kapsamda çalışmalar devam ettirilmektedir....devamı

Çiğ Sütte AB Normlarında Kalite Artışına Yönelik Eğitim ve Uygulama Projesi (Proje No:tr0305.02/Ldı/044)

 Uygulanan bu proje ile hem kaliteli çiğ sütün kontrollü üretimini sağlamak, hem de çiftçilerimize eğitimlerle yol gösterici olmak amaçlanmıştır. Hazırlanan bu projeler ile yaklaşık bin çiftçimizin (yarısı kadın olmak üzere) eğitimi sağlanmıştır.

Aynı proje kapsamında kurulan merkezi laboratuvarda; sütte yağ, kuru madde, asitlik, donma noktası, toplam bakteri, somatik hücre, antibiyotik vb. analizler yapılmaktadır......devamı


KÖY KOOP. MERKEZ BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURULUNDA EROL AKAR IN KONUŞMASI
Kastamonu TV Sıcak Gündem Programı -
Köy Tv Çiftçi Soruyor 2.Bölüm 01.01.2015
Erol Akar gastrofest röportajı

ANADOLU SEVDASI/KASTAMONU
ANADOLU SEVDASI/KASTAMONU
0 sec.
Views: 0
Bu Toprağın Sesi Programı TRT GAP
KASTAMONU KÖY-KOOP IZMIR AGROEXPO TARIM FUARI ACILIS KONUSMASI
Orman Kooperatifçiliği KÖYKOOP Kastamonu Bölge Birliği Başkanı Erol Akar, Gündem Tarımda

Kastamonu Köy Koop 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Köy Koop Erol Akar Basın Toplantısı
TAGYAD TARIM SOHBETLERİ ORMANCILIK POLİTİKALARI VE KOOPERATİFÇİLİK
KÖY KOOP AFYONKARAHİSAR EĞİTİMİ AÇILIŞ KONUŞMASI

 

 

 

 

 

 

 

TARLA BİTKİLERİ
- Buğday ve arpada tohum yatağı hazırlanır ve ekime başlanır.
- Pamuk hasadı ve çırçırlama işlemine başlanır.
- Gübrelemek için toprak numuneleri alınır.
- Yer fıstığı hasadı tamamlanır.

- 2. ürün mısırda hasat hazırlıklarına başlanır.

 ...devamı...

  1. KASTAMONU HABER
  2. TARIM HABER
  3. HAVA DURUMU
  4. KASTAMONU GAZETE
Mynet Kastamonu Haberleri
KASTAMONUKASTAMONU

ORKOOPGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIOrman Ve Su İşleri Bakanlığı   

Monday the 6th. S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği © 2017 Durukan Tasarım - Free Joomla 3.5 Templates