baslikyeni.jpg

Son yıllarda farklı örgütlenme modelleri ön plana çıkmaktadır. Özellikle üretici örgütlenmesindeki zafiyetlerin ortaya çıkması, Devletin müdahil olabilmesi ve özellikle üretici örgütlerinin, mevcut sorunların çözümünde etkin olmaktan çıkarılmış olması, bu tür yeni yapılanmaların etkinleşmesinde önemli rol oynamaktadır.

Platform türü oluşumlar tamamen legal olarak 5253 sayılı Dernekler Kanununa uygun olarak kurulmakta ve faaliyetlerini yürütmektedir. Statüsü gereği devletin müdahalesi asgari düzeyde olmaktadır. Belki de bu durum insanların doğasında olan ve daha özgürce kendisini ifade edebileceği bir örgütlenme arayışı olarak da kendini göstermektedir.

 Çünkü tamamen ortak sorunları ve hedefleri olan insanların, kurumların ve kuruluşların bir inisiyatifi olarak ortaya çıkmakta, ortak çıkarların korunmasına yönelik olmaktadır. Üretici örgütlerinin belki de en önemli sorunu olan Devletin müdahaleciliğinin bu tür örgütlerde yok denecek kadar az olması, tarımsal alanda sorunlarını daha etkin bir şekilde çözümleyebilecek ortak çalışma zeminlerinin oluşturulması bu anlamda son derece önemlidir.

Bu yapılanmalarla, kırsal kalkınmada bölgesel güçlerin bir araya gelmesini sağlayarak daha etkin çözüm üretilmesine zemin hazırlanmış olunmakta, platformlar bir anlamda üretici örgütlerinin zafiyetlerinin giderilmesi için önemli bir argüman olarak kullanılabilmekte ve son zamanlarda giderek yaygınlaş- maktadır.

 Diğer bir birliktelik modeli olarak kümelenme, son yıllarda özellikle 1990 lı yıllardan bu tarafa farklı bir ekonomik kalkınma yaklaşımı olarak benimsenip, birçok ülkede resmi kalkınma politikası olarak kabul edilmiştir.

Ülkemizde de sektörel ve bölgesel olarak hem sanayi alanında hem de kırsal kalkınmada önemli bir yapılanma şekli olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Bölgesel ve kırsal kalkınma politikalarının yeniden şekillenmeye başlaması ile bölgelerin kendine özgü yönleri ön plana çıkarılmaktadır.

 Sivil toplum kuruluşlarının ve diğer kuruluşların işbirliği anlayışı çerçevesinde bir araya gelmesinin önemi giderek artmaktadır. Dolayısıyla, Platform oluşturma ve kümelenme kırsal kalkınmada bir örgütlenme şekli olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Özellikle 1163 sayılı kooperatifler Kanununun yeniden şekillendirilmesi, üretici örgütlenmesinde yeni model arayışlarında, kümelenme, platform gibi yapılanmaların da dikkate alınması gerekmektedir. Hiçbir tarımsal destek ihtiyacı dahi duymadan kişi, kurum ve kuruluşların bir araya gelebilmesi, hiç şüphesiz üzerinde ciddiyetle durulması ve düşünülmesi gereken bir olgudur.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

ORKOOPGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIOrman Ve Su İşleri Bakanlığı   

Monday the 15th. S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği © 2017 Durukan Tasarım - Free Joomla 3.5 Templates