baslikyeni.jpg

YEREL YÖNETİMLER VE KOOPERATİFÇİLİĞİMİZ

 

Aralık 2016 tarihinde Seyhan Kent Konseyi’nin önemli bir etkinliği vardı. Seyhan Kent Konseyi tarafından kooperatifçilikle ilgili Çalıştay düzenlenmesi, başta Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar ve diğer yerel yöneticilerin konuya ne kadar önem verdiklerinin bir göstergesi. 

Mezitli Belediye Başkanı Sayın Neşet Tarhan ve İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Mutlu Akpınar'ın yerel yöneticiler olarak çalıştaya bizzat katılmaları, kooperatifçilikle ilgili düşüncelerini ve kooperatiflerle yaptıkları işbirliklerini duymak son derece mutluluk verici idi. 

Çalıştaya yapılan davet ve kooperatifçilikle ilgili düşüncelerimi paylaşma fırsatını bulmak, şahsımı onurlandırıcı bir davranıştı. Tüm yetkililere ve emeği geçen tüm dostlara teşekkürlerimi sunuyorum. 

Merkezi yönetimlerin yerelin kalkınmasındaki etkisinin gerçekçi bir yaklaşım olmadığı, hatta ortaya konulan çalışmaların ve projelerin fizibil olmadığı Ülkemizin bir gerçeğidir.  Bu gün gelinen noktada, küçük aile işletmelerinin ve kooperatifçiliğin artık her kesim tarafından kabul görüyor olması da önemli bir gelişme olarak değerlendirilmelidir. 

Tüm ülkelerce, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesinde, özellikle kırsal alanda yaşayan nüfusun yaşam standardının geliştirilmesi en önemli hedef olarak görülmektedir. Tüm bu hedeflerin gerçekleşmesi için yöresel kalkınmanın sağlanması ise kaçınılmaz olmaktadır. Bu anlamda özellikle kooperatiflerin önemli görev ve sorumlulukları olacak, kooperatifçiliğimizin daha fonksiyonel hale gelmesi için gerekli çalışmaların zaman geçirilmeden yapılması ülkemiz açısından daha da fazla önem arz edecektir. Bu olgunun önemi, gelişmiş tüm ülkelerin gelişim süreçleri irdelendiğinde zaten net bir şekilde görülecektir.                 

       Kooperatiflerle yerel yönetimlerin işbirliği son derece önemlidir. Ülkemizde de Yerel yönetimler tarafından kooperatiflerin desteklenmesi durumunda kooperatiflerin başarılarının arttığı, ekonomik dengelerin müspet yönde etkilendiği görülmekte olup, Ülkemizde bu uygulamaların başarılı örneklerini de görmek mümkündür. 

Türkiye, özellikle 1980 li yıllardan bu tarafa, diğer alanlarda olduğu gibi ekonomik alanda da önemli değişimler yaşıyor. Uygulanan ekonomik modelin rekabete dayalı olması, üretici adına rekabeti sağlayacak kooperatif yapıların oluşturulamamış olması bir zafiyet olarak karşımıza çıkıyor. 

Ülkemizde ekonomik dengeler, özellikle de üreticimiz aleyhine bozulmuştur. Hatta sadece üreticiler değil, üretim yapan tüm sektörler, özellikle gıda sektörü uluslararası market zincirlerinin baskısı ve hegemonyasından etkilenmiş, pazarlamadaki ekonomik ve sosyal yapı neredeyse tümüyle değişmiştir. 

Gelişmiş ülkelerde sürdürülebilir kalkınmaya, salt ekonomik verilerin iyileştirilmesi olarak bakılmadığı, ülkelerin toplumsal ve sosyal gelişiminin ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Ülkemizde de bu yaklaşımın etkin olmasını diliyoruz.

Yıllardan bu tarafa, belki de kasıtlı olarak, kooperatifçilik siyasi bir hareket olarak değerlendirilmiş, olumsuz algılar oluşturulmaya çalışılmıştır. Ancak; bu gün olduğu gibi yarında, üretim ve tüketim sürecinde kooperatifler, kalkınmada yerel aktörlerin en önemlisi durumunda olacak, yerel kalkınmadaki rolü ve sorumlulukları giderek artacak, özellikle “Kooperatif Düşüncede Derinlik” kavramı giderek önem kazanacaktır. 

Seyhan Kent Konseyinin ve bazı yerel yönetimlerin bu kapsamda çalışmalar ve etkinlikler yapması son derece önemlidir. Diğer belediyelere ve kent konseylerine bu etkinliklerin örnek teşkil etmesi, Ülkemiz ve kooperatifçiliğimiz adına önemli kazanımlar sağlayacaktır.

 

                İlgililere kooperatifçiliğimize olan katkılarından ve yaklaşımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum.

 

                Saygılarımla.06.04.2017

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

ORKOOPGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIOrman Ve Su İşleri Bakanlığı   

Tuesday the 3rd. S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği © 2017 Durukan Tasarım - Free Joomla 3.5 Templates