baslikyeni.jpg

Birliğimizin 2014 yılı olağan genel kurul toplantısının ilki ertelendiği için çoğunluk aranmaksızın 13.06.2015 Cumartesi günü saat 13.00 de Tarım İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.   

 

 

G Ü N D E M:

1-      Açılış ve saygı duruşu,

2-      Divan heyetinin oluşturulması ve tutanakların imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3-      2014 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması,

4-      2014 yılı Bilanço ve gelir-gider hesaplarının okunması,

5-      Okunan raporlar üzerinde görüşme açılması ve kurulların ibrası,

6-      Genel kurula katılan konukların konuşmaları,

7-      2015 yılı bütçe teklifi, bütçe faaliyetleri uygulama esasları ve çalışma programının görüşülerek karara bağlanması,

8-      Birlik hizmetleri için demirbaş alımı ile gayrı menkul alımı, satımı ve kiralanması hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9-      Birlik bilançosunda oluşan risturnun sermayeye ilavesinin görüşülerek karara bağlanması,

10-   Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca birim kooperatif ortaklarına ödenecek olan süt, hayvancılık ve tarımsal desteklemeler ile ilgili işlemlerin birlik tarafından yapılması ve desteklemelerden yapılacak hizmet bedeli kesinti oranının belirlenmesi,

11-   Proje karşılığı kredi ve hibe destek veren Avrupa Birliğine, Birleşmiş Milletlere, Dünya Bankasına, Tarım ve Kırsal kalkınmayı Destekleme kurumuna, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanlığına  ve diğer proje finans kuruluşlarına uygun projeler hazırlanarak verilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, kredi veya hibenin tahsisi gerçekleştiğinde kullanılması hususlarında Yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-   Alman Kooperatifleri Konfederasyonu (DGRV) ile yürütülen çalışmaların sürdürülmesi ve çalışma konularının ve şeklinin belirlenmesi hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

13-   İlçe veya bölge bazında sektör temsilcilerinden oluşan danışma kurulu oluşumunun gerçekleştirilmesi ve yönetmeliğinin hazırlanması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

14-Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Merkez Birliği Temsilcilerinin görev sürelerinin belirlenerek seçilmesi,

15-Yönetim kuruluna ödenecek ücret ve yolluk miktarlarının görüşülerek belirlenmesi,

16-Dilek, temenniler ve kapanış...

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

ORKOOPGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIOrman Ve Su İşleri Bakanlığı   

Tuesday the 3rd. S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği © 2017 Durukan Tasarım - Free Joomla 3.5 Templates