baslikyeni.jpg
Kastamonu ekonomisi için büyük birleşme; BAKAP Eğitimlerimiz Devam Ediyor... Kırsal Kalkınma Platformu kuruldu... 1.Türk Tarım Vizyonu toplantısına katıldık...

BURDUR KÖY-KOOP ZİYARETİ

 

IRFO NE GETİRDİ? NE GÖTÜRDÜ?

                Çiftçi Örgütlerinin güçlendirilmesi projesi (IRFO), 2005 yılında uygulamaya konulan Dünya Bankası destekli bir projedir. Çiftçi örgütlerinin kurumsal yapılanması, kapasite sorunlarının ve yetersizliklerinin giderilmesi projenin ana hedefleri arasındadır.

                Bunun dışında;

-          Çiftçi örgütleri ile ilgili bilinç oluşturulması,

-          Finansal sorunlarının giderilmesi,

-          Mevzuat yetersizlikleri,

-          Denetim sorununun çözümlenmesi gibi sorunların giderilmesi amaçlanmıştır.

Projenin toplam bütçesi 10,6 milyon dolardır. 8.5 Milyon doları Dünya Bankası katkısı olarak sağlanmış, 2,1 milyon doları ise Ülke kaynaklarından karşılanmıştır. Proje sürecinde ayrılan kaynağın tamamına yakın bir bölümü kullanılmıştır.

Başlangıçta projenin nasıl ve hangi kuruluş tarafından yürütüleceği sorun olmuştur. Mevcut Türkiye Milli Kooperatifler Birliği proje dışında tutularak, Tarım Milli Birliği oluşturulmuştur. Böyle bir uygulamanın 1163 sayılı yasaya aykırılığı yargı tarafından tescil edilmiş ve bu teşebbüs olumsuz sonuçlanmıştır.

Daha sonra Tarım Kredi, Orkoop, Su Ürünleri, Sulama, Hayvancılık, Köy Koop ve Çay Kooperatifleri Merkez Birlikleri bir araya gelerek “Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Ortak Girişimi” (TAKOG) oluşturulmuştur. Oluşturulan bu girişimin yasal bir statüsü bulunmamaktadır. TAKOG adına Orkoop projenin yürütücüsü olarak belirlenmiştir.

Üretici örgütlerindeki dağınıklık ve bölünmüşlük,  olumsuz bir tablonun oluşumuna meydan vermiş, Avrupa Birliği sürecinde böylesine bir birlikteliğin yasal hale getirilmesinin zorunluluk olduğu ortaya çıkmıştır.

Projenin yukarıda belirtilen hedeflerinin ne ölçüde gerçekleştirildiği, ilgili kişi ve kuruluşlar, hatta proje yürütücüleri tarafından sürekli eleştiri konusu yapılmıştır.

IRFO projesinin gerekçelerine ve hedeflerine baktığımızda, bazı yanlış kurgulamaların olduğu bu gün biraz daha net görülmektedir. Çünkü çoğu hedef gerçekleşmemiş, üretici örgütlerinin kurumsal gelişimi ve kapasitelerinin artırılması yönünde hemen hemen hiçbir gelişme sağlanamamıştır.

Üretici örgütlerinin finansal sorunlarının çözümü gerçekleşmemiş, örgütler pamuk ipliği ile Devlet kaynaklarına veya Devlet desteğine bağımlı olmaktan kurtulamamıştır.

Mevzuatın yeniden düzenlenmesinde, üretici örgütleri ile ilgili bir model oluşturulamamıştır.

Üretici örgütlerinin belki de en önemli sorunu olan denetim sorununda hiçbir mesafe alınamamış, Üretici Örgütleri Devletin dahi güven duymadığı örgütler olmaktan kurtulamamıştır.

Proje sürecinde örgütlerle ilgili bir veri tabanı oluşturulamamış, örgütlerin potansiyelleri ve kaynakları bile belirlenmeden proje geliştirilmeye çalışılmış, dolayısıyla maliyeti çok yüksek sınırlı eğitimlerle proje sonuçlandırılmıştır.

Projenin yürütüldüğü sürede veya sonrasında, Avrupa Birliği düzeyinde faaliyet gösteren üretici örgütleriyle ve o dönemde Türkiye’de faaliyet yürüten Alman Kooperatifleri Konfederasyonu (DGRV) ile yeterince ortak çalışma zemini sağlanamamıştır.

Projenin güçlü finansmanının kullanılması sürecinde edinilen alışkanlıkların, bazı kuruluşların etik değerlerini erozyona uğratmış olması da projenin olumsuz sonuçlarından birisi olarak hatırlanacaktır. 28.07.2016

 

 

 

OCAK
 
TARLA BİTKİLERİ
- Buğday ve arpalarda son ekimleri yapılır.
- Buğday ve arpalarda kardeşlenme yada üst gübreleme (N) yapılır.
- Pamuk sapları toplanıp imha edilir. 
- Tütün fidelik yerleri tespit edilip toprak fumigasyonları yapılır.
 
BAĞ-BAHÇE 
- Meyve ağaçları budanır. 
- Meyve fidanları dikilir. 
- Meyve ağaçlarına K ve P’lu gübre verilir.
- Ağaç kesimleri yapılabilir. 
- Çileklerin üstü yüksek plastik tünelle örtülür. 
- Zeytin hasadına devam edilir. 
- Güller ve benzeri süs bitkileri budanır. 
- Menengiçlikler fıstık aşısına hazır hale getirilir. 
- Yazlık sebzelerin tohumları sıcak yastıklara ekilir. 
- Kış sebzelerinin hasadı devam eder. 
- Seralarda fidelerin bakımı devam eder, seraların temel gübrelemesi yapılır. 
- Plastik seraların örtüsü örtülür.
- Yeni bağ tesisi için fidan temin edilir.
- İncirde ve bağlarda budama başlar.
 
HAYVANCILIK
- Kuzulayacak koyun için doğum bölmeleri hazırlanır.
- Ağıl dezenfekte edilir.
- Koyunlar kırağıda, yağışta ve doluda meraya çıkartılmamalı.
- Diğer zamanlar hayvanlar meraya çıkartılmadan önce bir miktar kuru yemle beslenmeli.
- Tırnak arası hastalıklar için gerekli önlemler alınmalı.
- Kovan içerisinde yiyecek balı kullanarak beslenen arı ailesi dinlenme devresindedir. 
- Sığır vebası taraması yapılır.
- Şap, kuduz, tüberculosis, ruam, newcastle, Br.Abortus, Br.Melitensis Koyun ve keçi vebası ile mücadele yapılır.
BİTKİ KORUMA
- Hububat tarlalarında zabrus sürvey çalışması yapılır.
- Pamuk tohum hazırlığı yapılır. (Fümigasyon, muayene ve mühürleme)
- Pamukta pembe kurt kültürel mücadelesi için çiftçiler uyarılır.
- Sebze fideleri harçları ve sera toprağı koruyucu olarak ilaçlanır.
- Toprak altı zararlıları ile mücadele edilir.
- Meyve ağaçların yaprak biti, kırmızı örümcek ve dut koşnili kış mücadelesi yapılır.
- Narenciyede beyaz sineğin yoğun olduğu bahçelerde kış mücadelesi yapılır.
- Narenciye sarı ve kırmızı kabuklu bit kontrolleri, vesürvey sonucu mücadelesi yapılır.
- Zeytinde halkalı leke ile mücadele yapılır.
- Antep fıstığı bahçelerinde şıralı zenk sürveyi yapılır.
- İncir bahçelerinde çelik marazı ile mücadele edilir.
- Pazar yerlerinde fidan kontrolleri yapılır.
- Sökülen fidanların etkilenmesi, taşıma ve satış ruhsatlarının verilmesi işlemi yapılır.
- Meyveliklerde fosforlu ve potasyumlu gübreleme yapılır.
- Örtüaltı sebzede Entegre mücadele çalışması yapılır.
- Sebze fideliklerinde kök çürüklüğü mücadelesi yapılır.
- Turunçgilde Entegre mücadele çalışması yapılır.
- Elmada entegre mücadele çalışması yapılır.
 
DESTEKLEME HİZMETLERİ
- Civciv, Pekin Ördeği, Hindi Palazı talepleri belirlenir.
- Tahsis edilen meyve fidanları çiftçilere dağıtılır.
- Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde eğitim çalışması yapılır.
- Kristal borax taleplerinin tespiti.
TARIMSAL MEKANİZASYON
- 1. Sınıf toprak işleme aletlerinin, zirai mücadele aletlerinin bakımı, onarımı ve işe hazırlanması.
- Araçların bakım ve onarımları.
EV EKONOMİSİ
Kurs açmak için köy seçimi yapılır.

ŞUBAT
TARLA BİTKİLERİ
- Buğday ve arpada üst gübrelemeye devam edilir.
- Pamuk saplarının imhası devam eder.
- Tütün fideliklerinde tohum yatağı hazırlanır.
- Tütün fideliklerinde tohum ekimi yapılır.
- Patateste tohum yatağı hazırlanır ve ekim yapılır.
 
BAĞ-BAHÇE
- Meyve ağaçlarında budamaya devam edilir.
- Zeytinlerde budama başlar, incir, gül ve süs bitkilerinde budama devam eder.
- Meyve fidanı dikimi devam eder.
- Bağlarda aralama- budamaya devam edilir, aşı yapılır.
- Meyve ağaçlarına K ve P’lu güre verilir.
- Ağaç kesimleri yapılabilir.
- Yazlık bahçe çiçeklerinin tohumu ekilir.
- Seraya ilkbahar yetiştiriciliği amacıyla hıyar- domates fidesi dikimi yapılır.
- Tava gelen bağlarda toprak işleme yapılır, P ve K’lu gübreler verilir.
- Yazlık bahçe çiçeklerinin tohumları tavaya ekilir.
HAYVANCILIK
- Kuzulama olmuştur. Kuzuların anaarını emmelerine özen gösterilir.
- Mera yeterli değilse laktasyonun ilk başında koyunların evde beslenmesi gerekir.
- Kışlık yiyecekleri azalan ve zayıflayan kovanlara kekle besleme yapılır.
- Civcivler kümeslere aktarılır, ahır, ağıl ve kümes temizlikleri yapılır.
- Tüberkiloz, Ruam, Newcastle, Kuduz, Br.Abortus Bang, Br. Melitensis, Koyun – Keçi vebası ve Theilerosis ile mücadele yapılır.
BİTKİ KORUMA
- Hububat alanlarında Zabrus sürvey çalışması yapılır.
- Çekirge gastriyat sahaları kontrol edilir.
- Tütün fidelikleri fümige edilir. Yastıklara ekim yapılır.
- Pamukta pembe kurt kültürel mücadelesi için çiftçiler uyarılır
- Meyve ağaçların yaprak biti, kırmızı örümcek ve dut koşnili kış mücadelesi yapılır.
- Narenciyede beyaz sinek kış mücadelesi yapılır.
- Zeytinlerde halkalı leke ile mücadele yapılır.
- Bor noksanlığı görülen zeytinliklerde boraks uygulaması yapılır.
- İncirlerde çelik marazı ve kök uyuzu ile mücadele yapılır.
- Pazar yerlerinde fidan kontrolleri yapılır.
- Örtüaltı sebzede Entegre mücadele çalışmaları yapılır.
- Sebzede kök çürüklüğü mücadelesi.
- Pamuk tohumu fümigasyonu
- Tütün fideliklerinde çökerten, mavi küf ve toprak altı zararlıları ile mücadele
- Turunçgilde entegre mücadele
- Elmada entegre mücadele ve karaleke mücadelesi
- Şeftalide yaprak kıvırcıklığı mücadelesi
- Yumuşak çekirdeklilerde Ateş Yanıklığı mücadelesi
- Turunçgilde kabuklu bitler, koşniller ve Beyaz Sinek mücadelesi yapılır.
- Antep Fıstığında Karagöz Kurdu mücadelesi yapılır.
TARIMSAL MEKANİZASYON
- Pamuk alanlarında taban taşını kırmak için dipkazan (subsoiler) çekilir.
- 1. Sınıf toprak işleme aletlerinin, zirai mücadele aletlerinin bakımı, onarımı ve işe hazırlanması.
- Araçların bakım ve onarımları
DESTEKLEME HİZMETLERİ
- Temin edilen meyve fidanı dağıtımı devam eder.
- Yumurtacı civciv ve hindi palazı taleplerinin tespiti.
- Kristal borax temini
EV EKONOMİSİ
- Kurs açmak için köy seçimi yapılır.

MART
TARLA BİTKİLERİ
- 1. Ürün mısır tohum yatağı hazırlanır.
- Pamuk sapları imha edilir, sürüm yapılır.
- Tütün fideliklerinin bakımı yapılır.
- Tütün fideliklerinin dikimi için tarla hazırlığına başlanır.
- Patates dikimi devam eder ve üst gübre uygulanır.
- Soğanların çapa ve bakımı yapılır.
- Yer fıstığının tohum yatağı hazırlanır.
 
BAĞ- BAHÇE
- Mart başında örtü altına karpuz tohumu ekilir.
- Zeytin, incir ve narenciye ağaçları budanır.
- Narenciye fidanları dikilir, fidan dikimleri devam eder.
- Meyve ağaçlarına N’lu gübre uygulamasına devam edilir.
- Sisleme yataklarına köklendirmek için zeytin çelikleri dikilir.
- 15 Mart’tan önce ağaç kesimlerinin bitirilmesi gerekir.
- Salon süs bitkilerinin saksıları değiştirilir.
- Mart ortasından itibaren incir çelikleri fidan üretimi amacıyla dikilir.
- Yazlık bahçe çiçeklerinin tohum ekimi yapılır.
- Mart sonundan itibaren çim tohumu ekilir.
- Çileklerde ot mücadelesi ve N’lu gübre uygulaması yapılır, mart sonunda çilek hasadı başlar.
- Meyveliklerde ilkbahar toprak işlemesi yapılır.
- Sebze alanlarında tarla hazırlığına başlanır ve temel gübreleme yapılır.
- Seralarda (Domates ve hıyar) kültürel işlemler devam eder.
- Bağlarda sathi sürüm yapılır, yeni tesis bağlarda dikim yapılır, aşılama devam eder.
- Yüksek sistemli bağlarda direk dikme ve tel çekme işlemleri bitirilir.
HAYVANCILIK
- Kuzular doğum ağırlığının 4-7 katına ulaştıklarında analarından ayrılırlar.
- Kuzular iyi kuru ot ve kesif yemle beslenir, analarının beslenmesine ve meme bakımına önem verilir.
- Arılarda erken ilkbahar Varroa mücadelesi yapılır. Kovandaki çerçeveler incelenir, çerçevedeki arı miktarı, yavru yetiştirilen gözler, mühürlenmiş yavru gözleri ve çerçeveler üzerindeki bal miktarı kontrol edilir, teşvik şuruplaması yapılır.
- Şap, Kuduz, Tüberkiloz, Ruam, Br.Abortis Bang, Br. Melitensis, Newcastle, Koyun ve Keçi Vebası, Theilerosis ve paraziter hastalıklarla mücadele yapılır.
- Mavi dil aşılaması yapılır.
- Tavuk kümesleri temizlenir, yeni civciv ihtiyaçları belirlenir.
BİTKİ KORUMA
- Hububatta yabancı ot mücadelesi yapılır.
- Toprak altı zararlıları ile mücadele yapılır.
- Pamukta pembe kurt mücadelesi için çiftçiler uyarılır.
- Pamuk tohumu hazırlık işlemleri bitirilir.
- Fideler ve sera toprakları, toprak hastalıklarına karşı koruyucu olarak ilaçlanır.
- Örtü altı bostan sahalarında hastalık ve zarlılara karşı mücadele yapılır.
- Zeytin güvesi yaprak nesli ile mücadele edilir.
- Antep fıstıklarında şıralı zenk ve fıstık karagöz kurdu mücadelesi
- Çilek alanlarında yaprak biti ve kurşuni küf ile mücadele edilir.
- İncirlerde kanlı balsıra için ilkbahar sürveyi yapılır.
- Örtü altı sebzede entegre mücadele
- Sebzelerde kök çürüklüğü mücadelesi
- Patates böceği mücadelesi
- Hububatta entegre mücadele
- Turunçgilde entegre mücadele
- Şeftali külleme, yaprak kıvırcıklığı mücadelesi
- Elmada kara leke, külleme mücadelesi
- Yumuşak çekirdeklilerde Ateş Yanıklığı hastalığı mücadelesi
- Meyve bahçelerinde San- Jose mücadelesi
- Pamukta toprak altı pembe kurt mücadelesi
- Tütünde mavi küf, çökerten, toprak altı zararlılarıyla mücadele
- Zeytinde bor noksanlığı, halkalı leke mücadelesi
- Sebzelerde mildiyö, yeşil kurt, danaburnu, bozkurt mücadelesi
TARIMSAL MEKANİZASYON
- 1. Sınıf toprak işleme aletlerinin, zirai mücadele aletlerinin bakımı, onarımı ve işe hazırlanması.
- Pamuk alanlarında pamuk taşını kırmak için dipkazan (subsoiler) çekilir.
- Araçların bakım ve onarımları
DESTEKLEME HİZMETLERİ
- Pamuk tohumluğu dağıtımı yapılır.
- Tüplü meyve fidanı ve kristal borax dağıtımı, yumurtacı civciv ve hindi palazı taleplerinin tespiti
EV EKONOMİSİ
- Portakal ve portakal kabuğu reçeli yapılır.
- 0-6 yaş grubu çocukların (köy şartlarında) beslenmesi öğretilir.

NİSAN
TARLA BİTKİLERİ
- 1. Ürün mısır tohum yatağı hazırlığı devam eder, ekimi yapılır.
- Buğday ve arpada gerekiyorsa sulama yapılır.
- Ütünde tarlaya fide dikimlerine başlanır.
- Pamukta toprak altı gübreleri verilir, tohum yatağı hazırlanır ve ekime başlanır.
- Yer fıstığındatarla hazırlığı yapılır, ekilişleri gerçekleştirilir.
- Patateste boğaz doldurma ve üst gübre uygulanır.
BAĞ- BAHÇE
- Yazlık çiçeklerin bahçedeki yerlerine dikilmesi
- Çimlere K’lı ve P’lu gübre verilmeye başlanması
- Çilek hasadı devam eder.
- Çim tohumu ekilmesi
- Tarla sebze fidelerinin dikilmesi
- Meyve bahçelerinde yağış yetersizse sulama yapılır.
- Meyveliklerde yeşil gübre amacıyla ekilen bitkiler toprak altıra alınır.
- Tarlaya kavun, karpuz, fasulye, hıyar tohumları ekimine devam edilir, bamya, börülce ekilir.
- Erkenci şeftalilerde seyreltme yapılır.
- Domates, biber, patlıcan fideleri tarlaya dikilir.
- Seralarda budama devam eder, gerektiğinde sulama yapılabilir. Su ile N’lu ve K’lu gübreler verilir.
- Asmalarda kök boğazları açılıp temizlenir.
- Bağlarda toprak işleme ve aşılama işleri devam eder.
HAYVANCILIK
- Kasaplık ve damızlık kuzular sütten kesimden sonra ayrılmalıdır.
- 20-25 kğ. Ulaşan kasaplık kuzular elden çıkarılabilir.
- Mavidil aşısı yapılır.
- Arıların daha çok üremesi ve bol yavru çıkarması için teşvik şuruplaması ile beslemesi yapılır.Kovanlara polen tuzakları takılır, polen üretimine başlanır. Tabi ve suni oğul alımına başlanır.
- Yazlık yem bitkileri ekilişleri yapılır.
- Fiğ hasat edilir, arpa silajı yapılır.
- Şap, Koyun- Keçi vebası tüberkiloz, Ruam, Br.Abortis Bang, Br. Melitensis, Kuduz, Newcastle hastalıklarıyla mücadele yapılır.
BİTKİ KORUMA
- Zeytinde halkalı leke, Pamuklu bit, çiçek şap sokarı mücadelesi
- Örtüaltı sebzede entegre mücadele
- Sebze fideliklerinde kök çürüğü mücadelesi
- Patates böceği ve güvesi mücadelesi
- Sebzelerde mildiyö, yeşil kurt, danaburnu, bozkurt, yaprak biti mücadelesi
- Süne sürvey çalışmaları
- İlaç bayii kontrolleri
- Dış karantina (ihracat) işleri
- Tütünde mavi küf çökerten mücadelesi
- Turunçgilde entegre mücadele çalışmaları
- Elmada entegre mücadele çalışmaları
- Elmada karaleke, külleme mücadelesi
- Şeftalide külleme mücadelesi
- Meyve ağaçlarında Ateş Yanıklığı mücadelesi
- Meyve bahçelerinde San-Jose, yaprak biti mücadelesi
- Çekirge sürveyi ve mücadelesi
- Seralarda görülen mantari, bakteriyel ve virütik hastalıklarla mücadele edilir.
- Bağlarda mildiyö, külleme olükol, salkım güvesi, maymuncuk, thrips, bağ uyuzu mücadelesi
- Çileklerde yaprak biti ve kurşuni küf mücadelesi
TARIMSAL MEKANİZASYON
- Ekim makinalarının ayarları, bakım ve onarımları.
- Ot ve silaj makinalarının bakım ve ayarları yapılarak kiralanması ve tarla kontrollerinin yapılması, Araçların bakım ve onarımları.
- Traktörlerin aylık ve haftalık bakımları yapılır.
DESTEKLEME HİZMETLERİ
- Tüplü meyve fidanı dağıtımı, yumurta civciv ve hindi palazı tahsislerinin yaptırılması
- T.K.K Genel kurulları ve eğitim çalışmalarına devam edilir.
EV EKONOMİSİ
- Bakla, bezelye yemeklerinin yapımı gösterilir.
- Bezelye konservesi yapılır.

MAYIS
TARLA BİTKİLERİ
- Buğdaylarda sulama yapılır.
- Pamuk ekilişleri devam eder.
- 1. Ürün mısır ekilişleri devam eder, üst gübreleme yapılır.
- Tütün fidelerinin tarlaya dikimleri devam eder, ve çapaları yapılır.
- Patateslerde boğaz doldurma, çapalama ve sulama yapılır.
- Fiğlerin hasadı yapılır.
- Buğday ve arpa hasadına başlanır.
- Mısırlarda çapa işlemleri yapılır.
- Yer fıstığı ekilişleri devam eder, çapa işlemleri yapılır.
- Patateslerde üst gübreleme yapılır.
- Sorgum x sudan otu ekimi yapılır.
BAĞ_- BAHÇE :
- Tarla sebze fidelerinin dikilmesi
- Çilek hasadı devam eder.
- Çimlerin sulama, kesim, yabancı ot alma, N’lu gübre verilmesi gibi bakım işleri yapılır.
- Ağır toprakla çim sahaların kumlanması
- Yazlık çiçeklerin dikilmesi, çim tohumu ekilmesi
- Çit bitkilerin budanması
- Güllerin, ibreli ağaç ve ağaççıkların gübrelenmesi
- Bağlarda N’lu gübrenin ikinci yarısı verilerek, boğaz kapama işlemi yapılır.
- Bağlarda filiz aralama yapılarak tepe alma ve salkım seyreltmesi yapılır. Değiştirme aşıları yapılır.
- Seralarda domates ve hıyar hasadına devam edilir.
- Bakla, bezelye, kabak gibi sebzeler hasat edilir.
- Şeftali hasadına başlanır.
- Sebze tarlalarında çapalama, boğaz doldurma ve sulamaya başlanır.
- Meyve bahçelerinde sulama ve 2. Parti N’lu gübre uygulaması yapılır, ağaç dipleri çapalanır.
- Zeytin ve incirlerde ağaç gövdeleri güneş yanıklığına karşı kireçle badana edilir.
- Kiraz hasadı
HAYVANCILIK
- Koyun kırkımı yapılır, kırkımdan sonra derin banyo yaptırılmalıdır.
- İç hastalıklara karşı aşlanır, 3-5 aylık olan kuzulara brucella melitensis aşısı yapılır.
- Arılarda tabii ve suni oğul almaya devam edilir. Kovanlara çerçeve ve ballık verilir, gezginci arıcılık yapılıyorsa ayın sonuna doğru kovanlar başka bölgelere taşınır.Polen ve arı sütü üretimine devam edilir.
- Kümeslerdeki yemlik ve suluklar temizlenip, dezenfekte edilir.
- Yoncalıklarda ilk biçim yapılır ve yonca P’lu gübre ile gübrelenir.
- Koyun- keçi vebası, Tüberkiloz, Ruam, Br.Abortus Bang, Br. Melitensis, Kuduz, Nevcastle hastalıklarıyla mücadele yapılır.
- Enteretoxemi aşılaması, sığır vebası koruyucu aşılama çalışmaları. Antrak
BİTKİ KORUMA
- Bağda thrips, külleme, mildiyo mücadelesi
- Örtüaltı sebzede entegre mücadele
- Sebzede kök çürüklüğü, mildiyö, yeşilkurt, danaburnu, bozkurt, yaprak biti mücadelesi
- Patates böceğ mücadelesi
- Pamukta emici böcekler, yabancı ot, toprak altı zararlıları ile mücadele
- Pamukta entegre mücadele
- Süne sürveyi çalışmaları
- Mısır entegre mücadele çalışmaları
- Tütünde mavi küf, yaprak biti, thrips, tütün gebesi, beyaz sinek mücadelesi
- Turunçgilde ve elmada entegre mücadele
- Elmada karaleke ve külleme mücadelesi
- Şeftalide külleme mücadelesi
- Meyve ağaçlarında ateş yanıklığı mücadelesi
- Meyvede San-Jose, gövde kurdu, iç kurdu, yaprak biti mücadelesi
- Ceviz iç kurdu mücadelesi
- Kiraz sineği mücadelesi
- Turunçgillerde çinko noksanlığı mücadelesi
- Antep fıstığında şıralı zenk, göz kurdu mücadelesi
- Çekirge mücadelesi devam eder.
- Seralarda mantari, bakteriyel ve virütik hastalıklarla mücadele
- Bostan sahalarında solgunluk, yaprak biti ve kırmızı örümcek mücadelesi
- Turunçgilde pas böcüsü sürvey ve mücadelesi yapılır.
- Narenciyede beyaz sinek ve kabuklu bitlerin yoğunluk kontrolleri yapılır.
- Zeytin güvesi çiçek nesli mücadelesi yapılır.
- Çilekte yaprak biti ve kurşuni küfle mücadele edilir.
- İncirlerde kök uyuzu ve kanlıbalsıra sürveyi yapılır.
- Sertifikalı meyve fidanları kontrol edilir.
TARIMSAL MEKANİZASYON
- Ekim makinalarının ayarları, bakım ve onarımları
- Ot ve silaj makinalarının bakım ve ayarları yapılarak kiralanması ve tarla kontrollerinin yapılması. Araçların bakım ve onarımları.
- Traktörlerin aylık ve haftalık bakımları yapılır.
- Buğday ve arpa hasadında kullanılacak hasat, harman ve balya makinalarının bakımları yapılır ve işe hazırlanır.
DESTEKLEME HİZMETLERİ
- Silajlık mısır tohumu temini ve dağıtımı
- Yumurtacı civciv ve hindi palazının temini ve dağıtımı
EV EKONOMİSİ
- Bezelye konservesi yapılır.
- Çilek reçeli ve çilek konservesi yapılır.

HAZİRAN
TARLA BİTKİLERİ
- Buğday ve arpa hasatları bitirilir.
- 2. Ürün mısır ve ayçiçeği ekilişleri yapılır.
- 1. ürün mısırların çapalama (seyreltme, boğaz doldurma) N gübrenin 2. dozu ile sulama yapılır.
- Pamukta çapalama, seyreltme ve mandal yapılır. N tun 2. dozu ile sulamaya başlanır.
- Tütünde çapa bitirilir ve hasada başlanır.
- Yer fıstığının çapa işlemleri ve sulama yapılır.
- Soğan hasadı yapılır.
- Patateslerde hasada başlanır.
- Haşlamalık mısır hasadına başlanır.
BAĞ-BAHÇE
- Sürgün göz aşısı yapılması
- Antep fıstığı aşılama çalışmaları devam eder.
- Şeftali hasadı devam eder.
- Orak incirlerini hasadı başlar
- Narenciyelere N’lu gübre verilmesi
- İncirlere ilek atımı başlar
- İncirlerde kanlı balsıra’ya karşı ilaçlama
- Yabani çiçek soğanlarının doğadan ihraç için toplanması
- Güllerin gübrelenmesi
- Uganda çiminin dikilmesi
- Çim sahalarının bakımı
- Karanfil çiçeklerini seraya dikilmesi
- Meyve bahçelerinde sulama ve çapalama işlemleri yapılır.
- Yazlık sebzelerde 2. çapa, ot alma, sulama gübreleme yapılır ve hasada başlanır. (tarla)
- Kışlık sebze tohumları tavalara ekilir.
- Seracılıkta hasat devam eder.
- Bağlarda yabancı otlara karşı mücadele yapılır.
BİTKİ KORUMA
-Pamukta yeşilkurt, beyaz sinek, yaprak biti, yaprak pireleri ve kırmızı örümcek kontrolleri yapılarak, yoğunluk varsa mücadele yapılır.
-Tütünde yaprak biti ve tütün gebesi ile ilaçlı mücadele yapılır.
-Mısırda koçankurdu, Anasonda Anason güvesi ve susamda yaprak biti yoğunluğu varsa ilaçlı mücadele yapılmalıdır.
-Meyvelerde külleme, Erik iç kurdu, Elma iç kurdu, Elma kabuklu biti, Armut Kaplanı, Şeftali filiz güvesi, Doğu meyve güvesi, Meyve ağacı dip kurtları, yaprak bitleri, İncirde kanlı balsıra (ileklemeden 1 hafta önce), Zeytinde zeytin güvesi meyve nesli, Turunçgilde beyaz sinek ve sarı, kırmızı kabuklu bitlere karşı mücadele eşiği aşılmışsa ilaçlama yapılır.
-Zeytinde kanserle mücadele için budama yapılır
-Bağda salkım güvesi ve külleme mücadelesine devam edilir.
-Patlıcangillerde külleme, Kabakgillerde külleme ve mildiyö Sebzelerde emici böcekler, kırmızı örümcek, kavun kızıl böceği, danaburnu, karpuz telli böceğine karşı mücadele yapılmalı, tarla faresine dikkat edilmelidir.
-Güllerde yaprak biti ve külleme mücadelesi yapılmalıdır. 
HAYVANCILIK
- Enterdoksemi aşısı 21 gün arayla yapılır.
- Gece otlatma yeğlenir.
- İç parazit savaşımına devam edilir.
- Ergin koyunlara brucella melitensis aşısı yapılır.
- Arılı kovanlara çerçeve ve ballık verilerek yaylara gidilir.Yonca sulanır, hasat devam eder.
- Silaj için 2. ürün mısır ekimi yapılır.
- Koyun- keçi vebası, Tüberkiloz, Ruam, Br.Abortus Bang, Br. Melitensis, Kuduz, Nevcastle hastalıklarıyla mücadele yapılır.
TARIMSAL MEKANİZASYON
- Ekim makinalarının ayarları, bakım ve onarımları
- Ot ve silaj makinalarının bakım ve ayarları yapılarak kiralanması ve tarla kontrollerinin yapılması. Araçların bakım ve onarımları.
- Traktörlerin aylık ve haftalık bakımları yapılır.
- Buğday ve arpa hasadında kullanılacak hasat, harman ve balya makinalarının bakımları yapılır ve işe hazırlanır.
- Buğdayda hasat amacıyla tarla kontrolleri yapılır.
DESTEKLEME HİZMETLERİ
- Yumurtacı civciv ve hindi palazı temini ve dağıtımı, güzlük hububat ekilişleri için tohumluk taleplerinin tespiti.
EV EKONOMİSİ
- Vişne reçeli yapımı gösterilir.
- Bamya konservesi yapılır.

TEMMUZ
TARLA BİTKİLERİ
- Tütün kırma işlemi devam eder
- 2. Ürün ekilişleri devam eder.
- Patateslerde hasat tamamlanır.
- Pamuklarda mandal yapılır, sulama ile N gübre uygulanır.
- 2. ürün ayçiçeğinde çapa işlemleri, seyreltme, boğaz doldurma ve sulama ile N gübresinin 2. dozu verilir.
- Yer fıstığının sulama ve bakım işlemleri devam eder.
BAĞ-BAHÇE
- Karanfil çeliklerinin seraya dikilmesi
- Temmuz ortasında frigo çilek fidesi dikilmesi
- Perlette ve cardinal üzüm hasadı (turfanda üzüm hasadı)
- Çim sahalarda bakım işleri
- Çiçek soğan ve yumruları sökülerek dikim zamanına kadar serin bir yerde saklanır
- İncirler temmuz sonunda erginleşmeye başlar- taze incir pazarlaması
- Uganda çimi dikilmesi
- Şeftali hasadının devamı
- Meyve bahçelerinde sulama, çapalama ve yabancı ot temizliği yapılır.
- İncir bahçelerinde işi biten ilekler toplanıp imha edilir.
- Antep fıstığı aşılarının aşı bağları çözülür.
- Yazlık sebzelerin sulama, gübreleme ve hasat işleri devam eder.
- Lahana- karnabahar gibi kışlık sebzeler dikilecek tavaların temel gübrelemesi yapılır.
- 2. ürün domates fideleri tarlaya dikilir.
- Seralarda yeşil gübreleme için mısır ekilir.
- Sulama olanağı olan bağlarda sulama yapılır.
BİTKİ KORUMA
- Pamukta entegre mücadele
- Pamukta emici böcekler, yeşil kurt, kırmızı örümcek mücadelesi
- İncirde kırmızı örümcek, kanlı balsıra mücadelesi
- Mısırda entegre mücadele çalışmaları
- Mısır kurdu ve mısır koçan kurdu mücadelesi
- Sebze ve bostanda külleme, mildiyo, yeşil kurt, yaprak biti k. Örümcek mücadelesi
- Turunçgilde entegre mücadele çalışmaları
- Elma gövde kurdu, iç kurdu, ceviz iç kurdu meyve ağaç akarı mücadelesi
- Turunçgilde yumuşak koşnil, sarı ve kırmızı kabuklu bitler, beyaz sinek, yaprak galeri güvesi, mücadelesi, antep fıstığında şıralı zenk ve karagöz kurdu mücadelesi
- İlaç bayii kontrolleri ve dış karantina işleri
- Zeytin sineği mücadelesine başlanır.
HAYVANCILIK
- Gece otlatması yapılmalıdır.
- Gündüz için gölgelik olmalı
- Meme ve sağım sağlığına dikkat edilmelidir.
- Damızlık koyun ve koçlar seçilir ve hazırlanır. Bir sonraki koç katımına koyunlar hazırlanır.
- Flushing yapılır, sürü arasına koç katımından önce “uyarıcı koç” katılmalıdır. - Kovanları sıcaktan korumak için üstlerine gölge yapılır, ihtiyaç duyulan kovanlara ballık ilave edilir. Pamuk balı için pamuk sahalarına gidilir.
- 1. ürün mısır silajı yapılır (ayın sonuna doğru)
- Koyun- keçi vebası, Tüberkiloz, Ruam, Br.Abortus Bang, Br. Melitensis, Kuduz, Nevcastle hastalıklarıyla mücadele yapılır.
TARIMSAL MEKANİZASYON
- Tohum temizleme makinaları, ayarları bakım ve kontrolleri
- Mısır silaj makinalarının bakım ve ayarları yapılarak kiralanması ve tarla kontrollerinin yapılması . Araçların bakım ve onarımları.
- Traktörlerin aylık ve haftalık bakımları yapılır.
- Biçer-döver kontrolleri yapılır.
- 2. ürün ekim alanlarında kullanılacak çapa, mandal, gübreleme, alet ve makinalarının bakım ve ayarları yapılarak kullanmaya hazır hale getirilir.
DESTEKLEME HİZMETLERİ
- Güzlük hububat ekilişleri için tohumluk taleplerinin tespiti
EV EKONOMİSİ
- Yazlık sebzelerin konserveleri yapımı öğretilir.

AĞUSTOS
TARLA BİTKİLERİ
- Mısır, ayçiçeği, yer fıstığı ve pamukta sulama ve bakım işlemlerine devam edilir.
- Tütünde kırım ve dizim işlemleri yapılır.
BAĞ-BAHÇE
- Taze incir hasadı ve pazarlaması
- Frigo çiçek fidesi dikimi
- Durgun göz aşısı yapılması
- Yaprağını döken çit bitkilerin budanması
- Uganda çimi dikilmesi
- Ağustos sonunda sonbahar çiçek tohumlarının ekimi
- Kuru incir hasadı
- Seraya dikilecek sebze çeşitlerinin tohumu ekilir fide elde edilir.
- Meyve tesislerinde sulamaya devam edilir.
- Durgun göz aşıları yapılır.
- İncirlerde kurutma kerevetleri hazırlanır.
- Yazlık sebzelerde sulama ve hasat devam eder.
- Kışlık sebze ekilişleri için toprak hazırlığı yapılır, ticari gübreler verilir. 
- Seralara ekilen yeşil gübrelik mısırlar parçalanıp, toprağa gömülür.
- Sofralık üzümlerin hasadı devam eder.
HAYVANCILIK
- Koç katımı için koçun nitelikli olması gerekir.
- Koyun ağılları dezenfekte edilir. 
- Koçlarla koyunlar ayrılıp, koçlar sabahın erken saatlerinde koyunlar arasına salınmalıdır.
- Agalaksi aşısı yapılmalıdır.
- Bal hasadına başlanır.
- 1. ürün mısır silajı yapılır. Yoncalarda biçim ve sulama devam eder.
- Koyun- keçi vebası, Tüberkiloz, Ruam, Br.Abortus Bang, Br. Melitensis, Kuduz, Nevcastle hastalıklarıyla mücadele yapılır.
- Ay sonuna doğru hayvan şalgamı ekimlerine başlanır.
TARIMSAL MEKANİZASYON
- Tohum tmizleme makinaları, ayarları bakım ve kontrolleri
- Mısır silaj makinalarının bakım ve ayarları yapılarak kiralanması ve tarla kontrollerinin yapılması. Araçların bakım ve onarımları
- Traktörlerin aylık ve haftalık bakımları yapılır.
BİTKİ KORUMA
- Pamukta entegre mücadele çalışmaları
- Pamukta yeşil kurt, emici böcekler, kırmızı örümcek mücadelesi
- Mısırda entegre mücadele çalışmaları
- Sebze ve bostanda külleme, yeşil kurt, yaprak biti ve kırmızı örümcek mücadelesi
- Turunçgil entegre mücadele çalışmaları
- Elma iç kurdu, gövde kurdu, kırmızı örümcek mücadelesi
- Turunçgilde beyaz sinek, pas böcüsü, yaprak galeri güvesi mücadelesi
- Zeytin sineği, kabuklu bit mücadelesi
- Bağda külleme, mildiyo, salkım güvesi, k. Örümcek unlu bit mücadelesi
- Dış karantina (İhracat) işleri
- İlaç bayii kontrolleri
- Meyvelerde kırmızı örümcek , yaprak biti yaz mücadelesi sürdürülür.
- Kışlık sebze alanlarında mildiyö, kök ur nematodu ve salyangozla mücadele edilir.
DESTEKLEME HİZMETLERİ
- Güzlük hububat ekilişleri için tohumlukların, ilgili kuruluşlardan tahsisinin yapılması
EV EKONOMİSİ
- Çeşitli sebze konservelerinin yapımı gösterilir.
- Şeftali reçeli ve kompostosu yapılır.

EYLÜL
TARLA BİTKİLERİ
- 1. ürün mısır hasadına başlanır.
- Buğday ve arpa tohumlukları tedarik edilerek, selektörden geçirilir ve ilaçlanır.
- Pamukta son su verilir ve hasada başlanır.
- Yer fıstığında hasada başlanır.
BAĞ-BAHÇE
- Kuru incir hasadı
- Soğuk hava depolarına elma konmaya başlar.
- Sonbahar çiçek tohumlarının ekilmesi
- Sonbahar yetiştiriciliği için fideler seraya dikilir.
- Durğun göz aşısı yapılan fidanlarda aşı bağları çözülür.
- Ceviz elma ve ayın sonuna doğru kestane hasadına başlanır.
- Kışlık sebze fidelerinin tarlaya dikimine devam edilir.
- Çilekte kültürel işlemlere devam edilir.
- Bağlarda üzüm hasadına devam edilir.
- Sergide bulunan üzümler kaldırılır.
- Sonbahar yağışlarından yararlanmak için bağlarda sürüm yapılır.
BİTKİ KORUMA 
- Pamukta entegre mücadele çalışmaları
- Patates böceği mücadelesi
- Lahana kelebeği mücadelesi
- Turunçgilde entegre mücadele çalışmaları.
- Turunçgilde Akdeniz Meyve sineği, beyaz sinek, yaprak galeri güvesi mücadelesi
- Bağda kurşuni küf, salkım güvesi ve zeyten sineği mücadelesi
- İlaç bayii kontrolleri ve dış karantina (ihracat) işleri
- Hububat anbarlarında zararlılarla mücadele edilir.
- Kışlık sebzelerde mildiyo, kök ur nematodu, yaprak biti ve emici böceklerle mücadele
- Salatalık sahalarında yabancı mildiyö, fasulye sahalarında pas hastalığı ile mücadele edilir.
- Fidancılık yapmak isteyen işletmelerden toprak örneği alınır. Laboratuar sonuçlarına göre fidan yetiştirme ruhsatı verilir.
HAYVANCILIK
- Koyunlar ilk gebelik dönemindedir, özenli bir bakım besleme uygulanmalıdır.
- Otlatmalar gündüz mer’a da olur
- Hayvan şalgamı ekimleri tamamlanır.
- Barınaklar ve altlıklar temizlenmelidir.
- Çam balı için çamlık bölgelere arılar aktarılır.
- Sonbahar ekilişi yapılacak olan Fiğ-Yonca için toprak hazırlanır. 2. ürün mısır silajı yapılır.
- Koyun- keçi vebası, Tüberkiloz, Ruam, Br.Abortus Bang, Br. Melitensis, Kuduz, Nevcastle ve şap hastalıklarıyla mücadele yapılır.
TARIMSAL MEKANİZASYON
- Tohum temizleme makinalarının, ayarları bakım ve kontrolleri yapılır.
- Mısır silaj makinalarının bakım ve ayarları yapılarak kiralanması ve tarla kontrollerinin yapılması. Araçların bakım ve onarımı.
- Traktörlerin aylık haftalık bakımları yapılır.
DESTEKLEME HİZMETLERİ
- Güzlük ekilişler için hububat tohumluklarının, dağıtımı ve meyve fidanı taleplerinin tespiti
EV EKONOMİSİ
- Çeşitli turşuların yapımı öğretilir, biber ve domates salçaları yapılır.

EKİM
TARLA BİTKİLERİ
- Buğday ve arpada tohum yatağı hazırlanır ve ekime başlanır.
- Pamuk hasadı ve çırçırlama işlemine başlanır.
- Gübrelemek için toprak numuneleri alınır.
- Yer fıstığı hasadı tamamlanır.
- 2. ürün mısırda hasat hazırlıklarına başlanır.
BAĞ-BAHÇE
- Satsuma mandarini hasadı
- Tek mahsul yetiştiriciliği için seraya domates-hıyar fidesi dikilir.
- Yeşil gübreleme için tohum ekilir.
- Çiftlik gübresi verilir.
- İncirde kanlı balsıra ile mücadele
- İlkbahar çiçek fidelerinin dikilmesi
- Kuru incirin hasadı, işlenmesi ve anbalajlanması
- Soğanlı süs bitkilerinin bahçeye dikilmesi
- Dip zeytini ve yeşil zeytin hasadına başlanır.
- Gübreleme amacıyla meyve bahçelerinden toprak örneği alınıp, analiz ettirilir.
- Meyve bahçelerinde sonbahar toprak işlemesi yapılır.
- Yeni tesis edilecek bahçeler için fidan yerleri işaretlenip çukurlar açılır.
- Hasadı biten yaz sebzelerinin yerleri derin sürülür.
- Kışlık sebze fidelerinin bakımına devam edilir.
- Çileklerde kış dikimi için toprak hazırlığı yapılır.
- Frigo fideliklerde kol temizliği yapılır, ayın ortalarında koyu renk plastik örtü serilerek malçlama yapılır.
- Seralarda tek ürün domates için fide dikimi yapılır. Çapa ve koltuk alma işlemi yapılır.
- Bağlarda gübreleme için toprak örneği alınır.
HAYVANCILIK
- Tırnak bakımına dikkat edilmeli
- Çiçek aşısı yapılmalı
- Bal hasadından sonra Varroa mücadelesi yapılır. Zayıf kovanlar birleştirilir, şurup verilir.
- Yem bitkileri (yonca ve fiğ) ekimi yapılır. 2. Mısır silajına devam edilir.
- Koyun- keçi vebası, Tüberkiloz, Ruam, Br.Abortus Bang, Br. Melitensis, Kuduz, Nevcastle ve şap hastalıklarıyla mücadele yapılır.
BİTKİ KORUMA
- İncirde kanlı balsıra mücadelesi
- Lahana kelebeği mücadelesi
- Turunçgilde Akdeniz meyve sineği mücadelesi
- Turunçgil entegre mücadele çalışmaları
- Zeytin sineği mücadelesi
- Hububat ekim alanlarında zabrus mücadelesi
- Kışlık sebze sahalarında mildiyö, kök ur nematodu ile mücadele
- 2. ürün domates sahalarında bakteriyel solgunluk ve yeşil kurt ile mücadele
- Elma gövde kurdu tuzak kontrolleri yapılır.
- Fidancılık yapmak isteyen çiftçilerin arazi kontrolleri, toprak örneği alımı, laboratuar sonuçlarına göre fidan yetiştirme ruhsatı verilmesine devam edilir.
TARIMSAL MEKANİZASYON
- Zirai alet ve makinalarının, zirai mücadele makinalarının kışlık bakımları yapılır.
- Mısır silaj makinalarının bakımı yapılır ve silaja devam edilir.
- Araçların kışlık bakımlarının yapılması, antrifizlerinin konması, vize ve sigorta işlemleri
- Taban taşı kırmak için dipkazan çekilir
- Traktörlerin haftalık ve aylık bakımları yapılır.
- Hububat için toprak işleme ve tohum yatağı hazırlama alet ve makinalarının işe hazırlanması.
DESTEKLEME HİZMETLERİ
- Güzlük ekilişler için hububat tohumluklarının dağıtımı, meyve fidanı taleplerinin tespiti
EV EKONOMİSİ
- Tarhana, erişte, bulgur yapılması öğretilir.
- Karışık turşuların yapımı uygulamalı olarak (kurs ve toplantılarda) gösterilir.
 
KASIM
TARLA BİTKİLERİ
- Buğday ve arpa ekimlerine devam edilir.
- 2. ürün mısır ve ayçiçeği hasadı yapılır.
- Pamuk hasadı devam eder.
- Fiğ ekimlerine devam edilir.
BAĞ-BAHÇE
- Bahçelere yanmış çiftlik gübresi verilmesi
- Kasım sonundan itibaren meyve fidanı dikimine başlanır.
- Çiçek fidelerinin dikilmesi
- Kasım ortasından itibaren ağaç kesimleri başlar
- Zeytin hasadı başlangıcı
- Narenciye hasadı (mandarin)
- Meyvelik tesislerde yeşil gübreleme için tohum ekilir.
- Gübreleme amacıyla toprak örnekleri ve zeytinliklerden yaprak örneği alınır.
- Erkenci kışlık sebzelerin hasadı başlar.
- Bezelye ekimleri yapılır.
- Seralarda ilkbahar yetiştiriciliği için domates tohumları ekimleri yapılır.
- Bağlarda toprak işlemesi yapılır, sürümle birlikte dekara 3 ton yanmış çiftlik gübresi verilir.
- Asma yapraklarının dökümünden sonra potaslı ve fosforlu gübreler toprağa karıştırılır.
- Asma kökleri açılarak boğaz kökleri temizlenir.
- Gübreleme için bağlarda toprak örnekleri alınıp, analiz ettirilir.
HAYVANCILIK
- Don, yağış ve kırağıda koyunlar mer’aya çıkarılmamalıdır.
- Barınak temizliğine önem gösterilmeli ve enterotoksemi aşısı yapılmalı
- Arılarda Varroa mücadelesine devam edilir, kovan uçuş delikleri küçültülerek kışlatmaya hazırlanır.
- Kümes temizliğine dikkat edilir, kümes ısısının 13-17 C olmasına özen gösterilir.
- Silaj yapımları devam eder.
- Koyun- keçi vebası, Tüberkiloz, Ruam, Br.Abortus Bang, Br. Melitensis, Kuduz, Nevcastle hastalıklarıyla mücadele yapılır.
BİTKİ KORUMA
- Pamuk hasat sonu tarla temizliği, pamuk tohumu hazırlama çalışmaları
- Fidanlıklarda söküm dönemi kontrolleri
- Buğdayda sürme, kambur böceği mücadelesi
- Lahana kelebeği mücadelesi
- Turunçgilde Akdeniz Meyve Sireği mücadelesi
- Turunçgil entegre mücadele çalışmaları
- Tekel depolarında tütünler fümige edilir.
- Sebze tohum yastıkları ilaçlanır.
- Zeytin sineği mücadelesine devam edilir.
- Fidancılık yapmak isteyen çiftçilerin arazi kontrolleri, toprak örneği alımı, laboratuar sonuçlarına göre fidan yetiştirme ruhsatı verilmesine devam edilir
TARIMSAL MEKANİZASYON
- Zirai alet ve makinalarının, zirai mücadele makinalarının kışlık bakımları yapılır.
- Mısır silaj makinalarının bakımı yapılır ve silaja devam edilir.
- Araçların kışlık bakımlarının yapılması, antrifizlerinin konması, vize ve sigorta işlemleri
- Traktörlerin haftalık ve aylık bakımları yapılır
- Hububat için toprak işleme ve tohum yatağı hazırlama alet ve makinalarının işe hazırlanması.
DESTEKLEME HİZMETLERİ
- Meyve fidanı tahsislerinin ilgili kuruluşlardan tahsislerinin yaptırılması
- Hububat tohumu dağıtımlarına devam edilmesi
EV EKONOMİSİ
- Yeşil zeytin salamurası yapılır.
- Ayva reçeli yapımı uygulamalı olarak gösterilir.

ARALIK
TARLA BİTKİLERİ
- Buğday ve arpa ekimlerine devam edilir.
- 2-3 el pamuk hasadı devam eder.
- Pamuk sapları kırılır ve sürüm yapılır, pamukta çırçırlama devam eder.
- Yeni ekim dönemi için tütün tohumu temin edilir.
- Fiğ ekimleri yapılır.
BAĞ-BAHÇE
- Meyve bahçelerinde toprak işleme ve yanmış hayvan gübresi ile gübrelem yapılır.
- Gübreleme için toprak örneği alınıp, analiz ettirilir.
- Yeni kurulacak meyvelik tesisi için fidan yeri işaretlemesi ve çukur açma işlemleri yapılır.
- Kışlık sebze hasadı devam eder, ilkbahar için marul ve turp tohumları ekilir.
- Yazlık sebzelerin ekileceği sıcak yastıklar hazırlanır.
- Seralarda sonbahar ürünü sebzelerin hasadı yapılır. İlkbahar yeütiştiriciliği için domates fidealeri naylon torbalara şaşırtılır.
- Bağlarda boğaz açma yapılır, don tehlikesi olmayan yerlerde bağ budamaya başlanır, gübreleme yapılır.
- Ağaç kesimi
- Zeytin hasadı
HAYVANCILIK
- Ağıllarda turfanda kuzu doğumları başlar.
- Kuzular 3 haftalıkken kesif yeme başlanır, mer’a dönüşü koyunlara ek yem verilmeli
- Gebe koyunlar sinirsel ve fiziksel stresten uzak tutulmalı
- Doğum malzemeleri hazırlanmalı
- Ahırlarda havalandırma ve sık sık altlık temizliği yapılır.
- Kümeslerde nem ve ısı kontrolleri yapılır.
- Yemlikler sık sık temizlenir.
- Koyun- keçi vebası, Tüberkiloz, Ruam, Br.Abortus Bang, Br. Melitensis, Kuduz, Nevcastle hastalıklarıyla mücadele yapılır.
BİTKİ KORUMA
- Pamuk tohumu fümigasyonu, muayene ve mühürleme işlemleri
- Fidanlıklarda söküm dönemi kontrolleri
- Buğday entegre mücadele çalışmaları
- Buğdayda sürme mücadelesi
- Pamukta pembe kurt için kültürel mücadele işlemleri yapılır.
- Sebze fide yastıklarının ilaçlaması yapılır.
- Sebze fideliklerinde kök çürüklüğü ile mücadele edilir.
- Seralarda hastalık ve zararlılarla mücadele sürdürülür.
- Zeytinlerde halkalı leke ile mücadele edilir.
- Fidanlıklardan sökülen fidanların kontrolü yapılır, denetlenip mühürlenir ve pazara çıkarılır.
TARIMSAL MEKANİZASYON
- Zirai alet ve makinalarının, zirai mücadele makinalarının kışlık bakımları yapılır.
- Mısır silaj makinalarının bakımı yapılır ve silaja devam edilir.
- Araçların kışlık bakımlarının yapılması, antrifizlerinin konması, vize ve sigorta işlemleri
- Traktörlerin haftalık ve aylık bakımları yapılır
DESTEKLEME HİZMETLERİ
- Meyve fidanlarının temini, hendeklenmesi, yazlık ekilişler için tohumluk taleplerinin tespiti, temini ve tahsis işlemleri, kristal borax taleplerinin tespiti
EV EKONOMİSİ
- Siyah zeytin tatlandırması gösterilir.
- Uygulamalı olarak kabak tatlısı yapılır.

Biyogaz Uygulamasının Tanıtım Projesi (Proje No: Tur–05–12)

 Küre Dağlarında yerel düzeyde kullanıma uygun ve yerel enerji ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olacak biyogaz uygulamasının tanıtımını içeren gösterim projesidir. Birliğimizce, biyogazın doğru tanınması ve teşvik edilmesi amaçlı olarak, biyogaz ünitesi kurma çalışması yapılmıştır.

UNDP/ GEF/ SGP tarafından proje kabul edilmiş olup, 2007 yılında projenin ilk bölümü Şenpazar-Aşıklı köyünde gerçekleştirilmiştir. Halen beş ineğin atıkları ile işletilen ve üretilen biyogaz, ikievin mutfak ihtiyacını karşılamaktadır ...devamı

Alman Kooperatifleri Konfederasyonu (DGRV) İle Yapılan Ortak Çalışmalar

Birliğimiz ile Alman Kooperatifleri Konfederasyonu (DGRV) arasında başlatılan müşterek çalışmalar 2005 yılından bu tarafa devam etmekte olup, bu proje kapsamında, kooperatifçilikte son derece gelişmiş bulunan Alman Kooperatifler Konfederasyonu DGRV’nin birikim ve deneyimlerinden yararlanılmaktadır.

DGRV ile yapılan ortak çalışmalar kapsamında;hayvancılık, sütte kalite, eko turizm ve orman işçiliği konuları ile birliğin ve birliğimize bağlı birim kooperatifl erin performanslarının güçlendirilmesi yönünde proje geliştirilmesi amaçlanmakta ve birliğimizce yapılan eğitimlere finansal destek sağlanmaktadır....devamı...

Şenpazar-Harmangeriş El Sanatları Projesi (Proje No: Tur–03-09)

Küre Dağları Milli Parkı’nın biyolojik çeşitliliğinin bir parçası olan şimşir ağaçlarını korumak ve yöre halkının kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla UNDP / GEF / SGP’nin desteğiyle el sanatları projesi yürütülmüş ve proje sonuçlandırılmıştır.

Bu proje ile bölgede geleneksel olarak yapılan kaşık oymacılığının yanında farklı ürünlerin de ortaya çıkartılması, şimşirin dışında farklı türlerin kullanılması,küçük çaplı bir atölyenin kurulması, bölgede oluşturulan ve ekonomik faaliyetleri yürütecek olan kooperatifin oluşturulması hedefl enmiş olup, proje önemli ölçüde gerçekleştirilmiştir. ...devamı

Orman İşçilerinin Eğitimi Pilot Projesi (Proje No: Tr0305.02/Ldı/069)

Orman üretimi yapan kooperatif ortaklarının eğitimsiz olması ve dikkatsizlik gibi diğer nedenler hem can kaybına, hem de orman üretiminde ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Bu tür olumsuzlukların önüne geçilmesi ve mevcut olan potansiyelin eğitilmeleri gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Bu amaçla hazırlanmış AB finans kaynaklı ‘Orman işçilerinin eğitimi Pilot projesi’ ile orman işçiliği ile ilgili eğitimlerin yanında mevzuat boşluğunun giderilmesi ve orman işçilerinin sertifikasyonu amaçlanmıştır. Projenin sonuçlanmasından sonra da aynı kapsamda çalışmalar devam ettirilmektedir....devamı

Çiğ Sütte AB Normlarında Kalite Artışına Yönelik Eğitim ve Uygulama Projesi (Proje No:tr0305.02/Ldı/044)

 Uygulanan bu proje ile hem kaliteli çiğ sütün kontrollü üretimini sağlamak, hem de çiftçilerimize eğitimlerle yol gösterici olmak amaçlanmıştır. Hazırlanan bu projeler ile yaklaşık bin çiftçimizin (yarısı kadın olmak üzere) eğitimi sağlanmıştır.

Aynı proje kapsamında kurulan merkezi laboratuvarda; sütte yağ, kuru madde, asitlik, donma noktası, toplam bakteri, somatik hücre, antibiyotik vb. analizler yapılmaktadır......devamı


KÖY KOOP. MERKEZ BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURULUNDA EROL AKAR IN KONUŞMASI
Kastamonu TV Sıcak Gündem Programı -
Köy Tv Çiftçi Soruyor 2.Bölüm 01.01.2015
Erol Akar gastrofest röportajı

ANADOLU SEVDASI/KASTAMONU
ANADOLU SEVDASI/KASTAMONU
0 sec.
Views: 0
Bu Toprağın Sesi Programı TRT GAP
KASTAMONU KÖY-KOOP IZMIR AGROEXPO TARIM FUARI ACILIS KONUSMASI
Orman Kooperatifçiliği KÖYKOOP Kastamonu Bölge Birliği Başkanı Erol Akar, Gündem Tarımda

Kastamonu Köy Koop 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Köy Koop Erol Akar Basın Toplantısı
TAGYAD TARIM SOHBETLERİ ORMANCILIK POLİTİKALARI VE KOOPERATİFÇİLİK
KÖY KOOP AFYONKARAHİSAR EĞİTİMİ AÇILIŞ KONUŞMASI

 

 

 

TARLA BİTKİLERİ
- Buğday ve arpada tohum yatağı hazırlanır ve ekime başlanır.
- Pamuk hasadı ve çırçırlama işlemine başlanır.
- Gübrelemek için toprak numuneleri alınır.
- Yer fıstığı hasadı tamamlanır.

- 2. ürün mısırda hasat hazırlıklarına başlanır.

 ...devamı...

  1. KASTAMONU HABER
  2. TARIM HABER
  3. HAVA DURUMU
  4. KASTAMONU GAZETE
Mynet Kastamonu Haberleri
KASTAMONUKASTAMONU

ORKOOPGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIOrman Ve Su İşleri Bakanlığı   

Saturday the 26th. S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği © 2017 Durukan Tasarım - Free Joomla 3.5 Templates