baslikyeni.jpg

 

OCAK
 
TARLA BİTKİLERİ
- Buğday ve arpalarda son ekimleri yapılır.
- Buğday ve arpalarda kardeşlenme yada üst gübreleme (N) yapılır.
- Pamuk sapları toplanıp imha edilir. 
- Tütün fidelik yerleri tespit edilip toprak fumigasyonları yapılır.
 
BAĞ-BAHÇE 
- Meyve ağaçları budanır. 
- Meyve fidanları dikilir. 
- Meyve ağaçlarına K ve P’lu gübre verilir.
- Ağaç kesimleri yapılabilir. 
- Çileklerin üstü yüksek plastik tünelle örtülür. 
- Zeytin hasadına devam edilir. 
- Güller ve benzeri süs bitkileri budanır. 
- Menengiçlikler fıstık aşısına hazır hale getirilir. 
- Yazlık sebzelerin tohumları sıcak yastıklara ekilir. 
- Kış sebzelerinin hasadı devam eder. 
- Seralarda fidelerin bakımı devam eder, seraların temel gübrelemesi yapılır. 
- Plastik seraların örtüsü örtülür.
- Yeni bağ tesisi için fidan temin edilir.
- İncirde ve bağlarda budama başlar.
 
HAYVANCILIK
- Kuzulayacak koyun için doğum bölmeleri hazırlanır.
- Ağıl dezenfekte edilir.
- Koyunlar kırağıda, yağışta ve doluda meraya çıkartılmamalı.
- Diğer zamanlar hayvanlar meraya çıkartılmadan önce bir miktar kuru yemle beslenmeli.
- Tırnak arası hastalıklar için gerekli önlemler alınmalı.
- Kovan içerisinde yiyecek balı kullanarak beslenen arı ailesi dinlenme devresindedir. 
- Sığır vebası taraması yapılır.
- Şap, kuduz, tüberculosis, ruam, newcastle, Br.Abortus, Br.Melitensis Koyun ve keçi vebası ile mücadele yapılır.
BİTKİ KORUMA
- Hububat tarlalarında zabrus sürvey çalışması yapılır.
- Pamuk tohum hazırlığı yapılır. (Fümigasyon, muayene ve mühürleme)
- Pamukta pembe kurt kültürel mücadelesi için çiftçiler uyarılır.
- Sebze fideleri harçları ve sera toprağı koruyucu olarak ilaçlanır.
- Toprak altı zararlıları ile mücadele edilir.
- Meyve ağaçların yaprak biti, kırmızı örümcek ve dut koşnili kış mücadelesi yapılır.
- Narenciyede beyaz sineğin yoğun olduğu bahçelerde kış mücadelesi yapılır.
- Narenciye sarı ve kırmızı kabuklu bit kontrolleri, vesürvey sonucu mücadelesi yapılır.
- Zeytinde halkalı leke ile mücadele yapılır.
- Antep fıstığı bahçelerinde şıralı zenk sürveyi yapılır.
- İncir bahçelerinde çelik marazı ile mücadele edilir.
- Pazar yerlerinde fidan kontrolleri yapılır.
- Sökülen fidanların etkilenmesi, taşıma ve satış ruhsatlarının verilmesi işlemi yapılır.
- Meyveliklerde fosforlu ve potasyumlu gübreleme yapılır.
- Örtüaltı sebzede Entegre mücadele çalışması yapılır.
- Sebze fideliklerinde kök çürüklüğü mücadelesi yapılır.
- Turunçgilde Entegre mücadele çalışması yapılır.
- Elmada entegre mücadele çalışması yapılır.
 
DESTEKLEME HİZMETLERİ
- Civciv, Pekin Ördeği, Hindi Palazı talepleri belirlenir.
- Tahsis edilen meyve fidanları çiftçilere dağıtılır.
- Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde eğitim çalışması yapılır.
- Kristal borax taleplerinin tespiti.
TARIMSAL MEKANİZASYON
- 1. Sınıf toprak işleme aletlerinin, zirai mücadele aletlerinin bakımı, onarımı ve işe hazırlanması.
- Araçların bakım ve onarımları.
EV EKONOMİSİ
Kurs açmak için köy seçimi yapılır.

ŞUBAT
TARLA BİTKİLERİ
- Buğday ve arpada üst gübrelemeye devam edilir.
- Pamuk saplarının imhası devam eder.
- Tütün fideliklerinde tohum yatağı hazırlanır.
- Tütün fideliklerinde tohum ekimi yapılır.
- Patateste tohum yatağı hazırlanır ve ekim yapılır.
 
BAĞ-BAHÇE
- Meyve ağaçlarında budamaya devam edilir.
- Zeytinlerde budama başlar, incir, gül ve süs bitkilerinde budama devam eder.
- Meyve fidanı dikimi devam eder.
- Bağlarda aralama- budamaya devam edilir, aşı yapılır.
- Meyve ağaçlarına K ve P’lu güre verilir.
- Ağaç kesimleri yapılabilir.
- Yazlık bahçe çiçeklerinin tohumu ekilir.
- Seraya ilkbahar yetiştiriciliği amacıyla hıyar- domates fidesi dikimi yapılır.
- Tava gelen bağlarda toprak işleme yapılır, P ve K’lu gübreler verilir.
- Yazlık bahçe çiçeklerinin tohumları tavaya ekilir.
HAYVANCILIK
- Kuzulama olmuştur. Kuzuların anaarını emmelerine özen gösterilir.
- Mera yeterli değilse laktasyonun ilk başında koyunların evde beslenmesi gerekir.
- Kışlık yiyecekleri azalan ve zayıflayan kovanlara kekle besleme yapılır.
- Civcivler kümeslere aktarılır, ahır, ağıl ve kümes temizlikleri yapılır.
- Tüberkiloz, Ruam, Newcastle, Kuduz, Br.Abortus Bang, Br. Melitensis, Koyun – Keçi vebası ve Theilerosis ile mücadele yapılır.
BİTKİ KORUMA
- Hububat alanlarında Zabrus sürvey çalışması yapılır.
- Çekirge gastriyat sahaları kontrol edilir.
- Tütün fidelikleri fümige edilir. Yastıklara ekim yapılır.
- Pamukta pembe kurt kültürel mücadelesi için çiftçiler uyarılır
- Meyve ağaçların yaprak biti, kırmızı örümcek ve dut koşnili kış mücadelesi yapılır.
- Narenciyede beyaz sinek kış mücadelesi yapılır.
- Zeytinlerde halkalı leke ile mücadele yapılır.
- Bor noksanlığı görülen zeytinliklerde boraks uygulaması yapılır.
- İncirlerde çelik marazı ve kök uyuzu ile mücadele yapılır.
- Pazar yerlerinde fidan kontrolleri yapılır.
- Örtüaltı sebzede Entegre mücadele çalışmaları yapılır.
- Sebzede kök çürüklüğü mücadelesi.
- Pamuk tohumu fümigasyonu
- Tütün fideliklerinde çökerten, mavi küf ve toprak altı zararlıları ile mücadele
- Turunçgilde entegre mücadele
- Elmada entegre mücadele ve karaleke mücadelesi
- Şeftalide yaprak kıvırcıklığı mücadelesi
- Yumuşak çekirdeklilerde Ateş Yanıklığı mücadelesi
- Turunçgilde kabuklu bitler, koşniller ve Beyaz Sinek mücadelesi yapılır.
- Antep Fıstığında Karagöz Kurdu mücadelesi yapılır.
TARIMSAL MEKANİZASYON
- Pamuk alanlarında taban taşını kırmak için dipkazan (subsoiler) çekilir.
- 1. Sınıf toprak işleme aletlerinin, zirai mücadele aletlerinin bakımı, onarımı ve işe hazırlanması.
- Araçların bakım ve onarımları
DESTEKLEME HİZMETLERİ
- Temin edilen meyve fidanı dağıtımı devam eder.
- Yumurtacı civciv ve hindi palazı taleplerinin tespiti.
- Kristal borax temini
EV EKONOMİSİ
- Kurs açmak için köy seçimi yapılır.

MART
TARLA BİTKİLERİ
- 1. Ürün mısır tohum yatağı hazırlanır.
- Pamuk sapları imha edilir, sürüm yapılır.
- Tütün fideliklerinin bakımı yapılır.
- Tütün fideliklerinin dikimi için tarla hazırlığına başlanır.
- Patates dikimi devam eder ve üst gübre uygulanır.
- Soğanların çapa ve bakımı yapılır.
- Yer fıstığının tohum yatağı hazırlanır.
 
BAĞ- BAHÇE
- Mart başında örtü altına karpuz tohumu ekilir.
- Zeytin, incir ve narenciye ağaçları budanır.
- Narenciye fidanları dikilir, fidan dikimleri devam eder.
- Meyve ağaçlarına N’lu gübre uygulamasına devam edilir.
- Sisleme yataklarına köklendirmek için zeytin çelikleri dikilir.
- 15 Mart’tan önce ağaç kesimlerinin bitirilmesi gerekir.
- Salon süs bitkilerinin saksıları değiştirilir.
- Mart ortasından itibaren incir çelikleri fidan üretimi amacıyla dikilir.
- Yazlık bahçe çiçeklerinin tohum ekimi yapılır.
- Mart sonundan itibaren çim tohumu ekilir.
- Çileklerde ot mücadelesi ve N’lu gübre uygulaması yapılır, mart sonunda çilek hasadı başlar.
- Meyveliklerde ilkbahar toprak işlemesi yapılır.
- Sebze alanlarında tarla hazırlığına başlanır ve temel gübreleme yapılır.
- Seralarda (Domates ve hıyar) kültürel işlemler devam eder.
- Bağlarda sathi sürüm yapılır, yeni tesis bağlarda dikim yapılır, aşılama devam eder.
- Yüksek sistemli bağlarda direk dikme ve tel çekme işlemleri bitirilir.
HAYVANCILIK
- Kuzular doğum ağırlığının 4-7 katına ulaştıklarında analarından ayrılırlar.
- Kuzular iyi kuru ot ve kesif yemle beslenir, analarının beslenmesine ve meme bakımına önem verilir.
- Arılarda erken ilkbahar Varroa mücadelesi yapılır. Kovandaki çerçeveler incelenir, çerçevedeki arı miktarı, yavru yetiştirilen gözler, mühürlenmiş yavru gözleri ve çerçeveler üzerindeki bal miktarı kontrol edilir, teşvik şuruplaması yapılır.
- Şap, Kuduz, Tüberkiloz, Ruam, Br.Abortis Bang, Br. Melitensis, Newcastle, Koyun ve Keçi Vebası, Theilerosis ve paraziter hastalıklarla mücadele yapılır.
- Mavi dil aşılaması yapılır.
- Tavuk kümesleri temizlenir, yeni civciv ihtiyaçları belirlenir.
BİTKİ KORUMA
- Hububatta yabancı ot mücadelesi yapılır.
- Toprak altı zararlıları ile mücadele yapılır.
- Pamukta pembe kurt mücadelesi için çiftçiler uyarılır.
- Pamuk tohumu hazırlık işlemleri bitirilir.
- Fideler ve sera toprakları, toprak hastalıklarına karşı koruyucu olarak ilaçlanır.
- Örtü altı bostan sahalarında hastalık ve zarlılara karşı mücadele yapılır.
- Zeytin güvesi yaprak nesli ile mücadele edilir.
- Antep fıstıklarında şıralı zenk ve fıstık karagöz kurdu mücadelesi
- Çilek alanlarında yaprak biti ve kurşuni küf ile mücadele edilir.
- İncirlerde kanlı balsıra için ilkbahar sürveyi yapılır.
- Örtü altı sebzede entegre mücadele
- Sebzelerde kök çürüklüğü mücadelesi
- Patates böceği mücadelesi
- Hububatta entegre mücadele
- Turunçgilde entegre mücadele
- Şeftali külleme, yaprak kıvırcıklığı mücadelesi
- Elmada kara leke, külleme mücadelesi
- Yumuşak çekirdeklilerde Ateş Yanıklığı hastalığı mücadelesi
- Meyve bahçelerinde San- Jose mücadelesi
- Pamukta toprak altı pembe kurt mücadelesi
- Tütünde mavi küf, çökerten, toprak altı zararlılarıyla mücadele
- Zeytinde bor noksanlığı, halkalı leke mücadelesi
- Sebzelerde mildiyö, yeşil kurt, danaburnu, bozkurt mücadelesi
TARIMSAL MEKANİZASYON
- 1. Sınıf toprak işleme aletlerinin, zirai mücadele aletlerinin bakımı, onarımı ve işe hazırlanması.
- Pamuk alanlarında pamuk taşını kırmak için dipkazan (subsoiler) çekilir.
- Araçların bakım ve onarımları
DESTEKLEME HİZMETLERİ
- Pamuk tohumluğu dağıtımı yapılır.
- Tüplü meyve fidanı ve kristal borax dağıtımı, yumurtacı civciv ve hindi palazı taleplerinin tespiti
EV EKONOMİSİ
- Portakal ve portakal kabuğu reçeli yapılır.
- 0-6 yaş grubu çocukların (köy şartlarında) beslenmesi öğretilir.

NİSAN
TARLA BİTKİLERİ
- 1. Ürün mısır tohum yatağı hazırlığı devam eder, ekimi yapılır.
- Buğday ve arpada gerekiyorsa sulama yapılır.
- Ütünde tarlaya fide dikimlerine başlanır.
- Pamukta toprak altı gübreleri verilir, tohum yatağı hazırlanır ve ekime başlanır.
- Yer fıstığındatarla hazırlığı yapılır, ekilişleri gerçekleştirilir.
- Patateste boğaz doldurma ve üst gübre uygulanır.
BAĞ- BAHÇE
- Yazlık çiçeklerin bahçedeki yerlerine dikilmesi
- Çimlere K’lı ve P’lu gübre verilmeye başlanması
- Çilek hasadı devam eder.
- Çim tohumu ekilmesi
- Tarla sebze fidelerinin dikilmesi
- Meyve bahçelerinde yağış yetersizse sulama yapılır.
- Meyveliklerde yeşil gübre amacıyla ekilen bitkiler toprak altıra alınır.
- Tarlaya kavun, karpuz, fasulye, hıyar tohumları ekimine devam edilir, bamya, börülce ekilir.
- Erkenci şeftalilerde seyreltme yapılır.
- Domates, biber, patlıcan fideleri tarlaya dikilir.
- Seralarda budama devam eder, gerektiğinde sulama yapılabilir. Su ile N’lu ve K’lu gübreler verilir.
- Asmalarda kök boğazları açılıp temizlenir.
- Bağlarda toprak işleme ve aşılama işleri devam eder.
HAYVANCILIK
- Kasaplık ve damızlık kuzular sütten kesimden sonra ayrılmalıdır.
- 20-25 kğ. Ulaşan kasaplık kuzular elden çıkarılabilir.
- Mavidil aşısı yapılır.
- Arıların daha çok üremesi ve bol yavru çıkarması için teşvik şuruplaması ile beslemesi yapılır.Kovanlara polen tuzakları takılır, polen üretimine başlanır. Tabi ve suni oğul alımına başlanır.
- Yazlık yem bitkileri ekilişleri yapılır.
- Fiğ hasat edilir, arpa silajı yapılır.
- Şap, Koyun- Keçi vebası tüberkiloz, Ruam, Br.Abortis Bang, Br. Melitensis, Kuduz, Newcastle hastalıklarıyla mücadele yapılır.
BİTKİ KORUMA
- Zeytinde halkalı leke, Pamuklu bit, çiçek şap sokarı mücadelesi
- Örtüaltı sebzede entegre mücadele
- Sebze fideliklerinde kök çürüğü mücadelesi
- Patates böceği ve güvesi mücadelesi
- Sebzelerde mildiyö, yeşil kurt, danaburnu, bozkurt, yaprak biti mücadelesi
- Süne sürvey çalışmaları
- İlaç bayii kontrolleri
- Dış karantina (ihracat) işleri
- Tütünde mavi küf çökerten mücadelesi
- Turunçgilde entegre mücadele çalışmaları
- Elmada entegre mücadele çalışmaları
- Elmada karaleke, külleme mücadelesi
- Şeftalide külleme mücadelesi
- Meyve ağaçlarında Ateş Yanıklığı mücadelesi
- Meyve bahçelerinde San-Jose, yaprak biti mücadelesi
- Çekirge sürveyi ve mücadelesi
- Seralarda görülen mantari, bakteriyel ve virütik hastalıklarla mücadele edilir.
- Bağlarda mildiyö, külleme olükol, salkım güvesi, maymuncuk, thrips, bağ uyuzu mücadelesi
- Çileklerde yaprak biti ve kurşuni küf mücadelesi
TARIMSAL MEKANİZASYON
- Ekim makinalarının ayarları, bakım ve onarımları.
- Ot ve silaj makinalarının bakım ve ayarları yapılarak kiralanması ve tarla kontrollerinin yapılması, Araçların bakım ve onarımları.
- Traktörlerin aylık ve haftalık bakımları yapılır.
DESTEKLEME HİZMETLERİ
- Tüplü meyve fidanı dağıtımı, yumurta civciv ve hindi palazı tahsislerinin yaptırılması
- T.K.K Genel kurulları ve eğitim çalışmalarına devam edilir.
EV EKONOMİSİ
- Bakla, bezelye yemeklerinin yapımı gösterilir.
- Bezelye konservesi yapılır.

MAYIS
TARLA BİTKİLERİ
- Buğdaylarda sulama yapılır.
- Pamuk ekilişleri devam eder.
- 1. Ürün mısır ekilişleri devam eder, üst gübreleme yapılır.
- Tütün fidelerinin tarlaya dikimleri devam eder, ve çapaları yapılır.
- Patateslerde boğaz doldurma, çapalama ve sulama yapılır.
- Fiğlerin hasadı yapılır.
- Buğday ve arpa hasadına başlanır.
- Mısırlarda çapa işlemleri yapılır.
- Yer fıstığı ekilişleri devam eder, çapa işlemleri yapılır.
- Patateslerde üst gübreleme yapılır.
- Sorgum x sudan otu ekimi yapılır.
BAĞ_- BAHÇE :
- Tarla sebze fidelerinin dikilmesi
- Çilek hasadı devam eder.
- Çimlerin sulama, kesim, yabancı ot alma, N’lu gübre verilmesi gibi bakım işleri yapılır.
- Ağır toprakla çim sahaların kumlanması
- Yazlık çiçeklerin dikilmesi, çim tohumu ekilmesi
- Çit bitkilerin budanması
- Güllerin, ibreli ağaç ve ağaççıkların gübrelenmesi
- Bağlarda N’lu gübrenin ikinci yarısı verilerek, boğaz kapama işlemi yapılır.
- Bağlarda filiz aralama yapılarak tepe alma ve salkım seyreltmesi yapılır. Değiştirme aşıları yapılır.
- Seralarda domates ve hıyar hasadına devam edilir.
- Bakla, bezelye, kabak gibi sebzeler hasat edilir.
- Şeftali hasadına başlanır.
- Sebze tarlalarında çapalama, boğaz doldurma ve sulamaya başlanır.
- Meyve bahçelerinde sulama ve 2. Parti N’lu gübre uygulaması yapılır, ağaç dipleri çapalanır.
- Zeytin ve incirlerde ağaç gövdeleri güneş yanıklığına karşı kireçle badana edilir.
- Kiraz hasadı
HAYVANCILIK
- Koyun kırkımı yapılır, kırkımdan sonra derin banyo yaptırılmalıdır.
- İç hastalıklara karşı aşlanır, 3-5 aylık olan kuzulara brucella melitensis aşısı yapılır.
- Arılarda tabii ve suni oğul almaya devam edilir. Kovanlara çerçeve ve ballık verilir, gezginci arıcılık yapılıyorsa ayın sonuna doğru kovanlar başka bölgelere taşınır.Polen ve arı sütü üretimine devam edilir.
- Kümeslerdeki yemlik ve suluklar temizlenip, dezenfekte edilir.
- Yoncalıklarda ilk biçim yapılır ve yonca P’lu gübre ile gübrelenir.
- Koyun- keçi vebası, Tüberkiloz, Ruam, Br.Abortus Bang, Br. Melitensis, Kuduz, Nevcastle hastalıklarıyla mücadele yapılır.
- Enteretoxemi aşılaması, sığır vebası koruyucu aşılama çalışmaları. Antrak
BİTKİ KORUMA
- Bağda thrips, külleme, mildiyo mücadelesi
- Örtüaltı sebzede entegre mücadele
- Sebzede kök çürüklüğü, mildiyö, yeşilkurt, danaburnu, bozkurt, yaprak biti mücadelesi
- Patates böceğ mücadelesi
- Pamukta emici böcekler, yabancı ot, toprak altı zararlıları ile mücadele
- Pamukta entegre mücadele
- Süne sürveyi çalışmaları
- Mısır entegre mücadele çalışmaları
- Tütünde mavi küf, yaprak biti, thrips, tütün gebesi, beyaz sinek mücadelesi
- Turunçgilde ve elmada entegre mücadele
- Elmada karaleke ve külleme mücadelesi
- Şeftalide külleme mücadelesi
- Meyve ağaçlarında ateş yanıklığı mücadelesi
- Meyvede San-Jose, gövde kurdu, iç kurdu, yaprak biti mücadelesi
- Ceviz iç kurdu mücadelesi
- Kiraz sineği mücadelesi
- Turunçgillerde çinko noksanlığı mücadelesi
- Antep fıstığında şıralı zenk, göz kurdu mücadelesi
- Çekirge mücadelesi devam eder.
- Seralarda mantari, bakteriyel ve virütik hastalıklarla mücadele
- Bostan sahalarında solgunluk, yaprak biti ve kırmızı örümcek mücadelesi
- Turunçgilde pas böcüsü sürvey ve mücadelesi yapılır.
- Narenciyede beyaz sinek ve kabuklu bitlerin yoğunluk kontrolleri yapılır.
- Zeytin güvesi çiçek nesli mücadelesi yapılır.
- Çilekte yaprak biti ve kurşuni küfle mücadele edilir.
- İncirlerde kök uyuzu ve kanlıbalsıra sürveyi yapılır.
- Sertifikalı meyve fidanları kontrol edilir.
TARIMSAL MEKANİZASYON
- Ekim makinalarının ayarları, bakım ve onarımları
- Ot ve silaj makinalarının bakım ve ayarları yapılarak kiralanması ve tarla kontrollerinin yapılması. Araçların bakım ve onarımları.
- Traktörlerin aylık ve haftalık bakımları yapılır.
- Buğday ve arpa hasadında kullanılacak hasat, harman ve balya makinalarının bakımları yapılır ve işe hazırlanır.
DESTEKLEME HİZMETLERİ
- Silajlık mısır tohumu temini ve dağıtımı
- Yumurtacı civciv ve hindi palazının temini ve dağıtımı
EV EKONOMİSİ
- Bezelye konservesi yapılır.
- Çilek reçeli ve çilek konservesi yapılır.

HAZİRAN
TARLA BİTKİLERİ
- Buğday ve arpa hasatları bitirilir.
- 2. Ürün mısır ve ayçiçeği ekilişleri yapılır.
- 1. ürün mısırların çapalama (seyreltme, boğaz doldurma) N gübrenin 2. dozu ile sulama yapılır.
- Pamukta çapalama, seyreltme ve mandal yapılır. N tun 2. dozu ile sulamaya başlanır.
- Tütünde çapa bitirilir ve hasada başlanır.
- Yer fıstığının çapa işlemleri ve sulama yapılır.
- Soğan hasadı yapılır.
- Patateslerde hasada başlanır.
- Haşlamalık mısır hasadına başlanır.
BAĞ-BAHÇE
- Sürgün göz aşısı yapılması
- Antep fıstığı aşılama çalışmaları devam eder.
- Şeftali hasadı devam eder.
- Orak incirlerini hasadı başlar
- Narenciyelere N’lu gübre verilmesi
- İncirlere ilek atımı başlar
- İncirlerde kanlı balsıra’ya karşı ilaçlama
- Yabani çiçek soğanlarının doğadan ihraç için toplanması
- Güllerin gübrelenmesi
- Uganda çiminin dikilmesi
- Çim sahalarının bakımı
- Karanfil çiçeklerini seraya dikilmesi
- Meyve bahçelerinde sulama ve çapalama işlemleri yapılır.
- Yazlık sebzelerde 2. çapa, ot alma, sulama gübreleme yapılır ve hasada başlanır. (tarla)
- Kışlık sebze tohumları tavalara ekilir.
- Seracılıkta hasat devam eder.
- Bağlarda yabancı otlara karşı mücadele yapılır.
BİTKİ KORUMA
-Pamukta yeşilkurt, beyaz sinek, yaprak biti, yaprak pireleri ve kırmızı örümcek kontrolleri yapılarak, yoğunluk varsa mücadele yapılır.
-Tütünde yaprak biti ve tütün gebesi ile ilaçlı mücadele yapılır.
-Mısırda koçankurdu, Anasonda Anason güvesi ve susamda yaprak biti yoğunluğu varsa ilaçlı mücadele yapılmalıdır.
-Meyvelerde külleme, Erik iç kurdu, Elma iç kurdu, Elma kabuklu biti, Armut Kaplanı, Şeftali filiz güvesi, Doğu meyve güvesi, Meyve ağacı dip kurtları, yaprak bitleri, İncirde kanlı balsıra (ileklemeden 1 hafta önce), Zeytinde zeytin güvesi meyve nesli, Turunçgilde beyaz sinek ve sarı, kırmızı kabuklu bitlere karşı mücadele eşiği aşılmışsa ilaçlama yapılır.
-Zeytinde kanserle mücadele için budama yapılır
-Bağda salkım güvesi ve külleme mücadelesine devam edilir.
-Patlıcangillerde külleme, Kabakgillerde külleme ve mildiyö Sebzelerde emici böcekler, kırmızı örümcek, kavun kızıl böceği, danaburnu, karpuz telli böceğine karşı mücadele yapılmalı, tarla faresine dikkat edilmelidir.
-Güllerde yaprak biti ve külleme mücadelesi yapılmalıdır. 
HAYVANCILIK
- Enterdoksemi aşısı 21 gün arayla yapılır.
- Gece otlatma yeğlenir.
- İç parazit savaşımına devam edilir.
- Ergin koyunlara brucella melitensis aşısı yapılır.
- Arılı kovanlara çerçeve ve ballık verilerek yaylara gidilir.Yonca sulanır, hasat devam eder.
- Silaj için 2. ürün mısır ekimi yapılır.
- Koyun- keçi vebası, Tüberkiloz, Ruam, Br.Abortus Bang, Br. Melitensis, Kuduz, Nevcastle hastalıklarıyla mücadele yapılır.
TARIMSAL MEKANİZASYON
- Ekim makinalarının ayarları, bakım ve onarımları
- Ot ve silaj makinalarının bakım ve ayarları yapılarak kiralanması ve tarla kontrollerinin yapılması. Araçların bakım ve onarımları.
- Traktörlerin aylık ve haftalık bakımları yapılır.
- Buğday ve arpa hasadında kullanılacak hasat, harman ve balya makinalarının bakımları yapılır ve işe hazırlanır.
- Buğdayda hasat amacıyla tarla kontrolleri yapılır.
DESTEKLEME HİZMETLERİ
- Yumurtacı civciv ve hindi palazı temini ve dağıtımı, güzlük hububat ekilişleri için tohumluk taleplerinin tespiti.
EV EKONOMİSİ
- Vişne reçeli yapımı gösterilir.
- Bamya konservesi yapılır.

TEMMUZ
TARLA BİTKİLERİ
- Tütün kırma işlemi devam eder
- 2. Ürün ekilişleri devam eder.
- Patateslerde hasat tamamlanır.
- Pamuklarda mandal yapılır, sulama ile N gübre uygulanır.
- 2. ürün ayçiçeğinde çapa işlemleri, seyreltme, boğaz doldurma ve sulama ile N gübresinin 2. dozu verilir.
- Yer fıstığının sulama ve bakım işlemleri devam eder.
BAĞ-BAHÇE
- Karanfil çeliklerinin seraya dikilmesi
- Temmuz ortasında frigo çilek fidesi dikilmesi
- Perlette ve cardinal üzüm hasadı (turfanda üzüm hasadı)
- Çim sahalarda bakım işleri
- Çiçek soğan ve yumruları sökülerek dikim zamanına kadar serin bir yerde saklanır
- İncirler temmuz sonunda erginleşmeye başlar- taze incir pazarlaması
- Uganda çimi dikilmesi
- Şeftali hasadının devamı
- Meyve bahçelerinde sulama, çapalama ve yabancı ot temizliği yapılır.
- İncir bahçelerinde işi biten ilekler toplanıp imha edilir.
- Antep fıstığı aşılarının aşı bağları çözülür.
- Yazlık sebzelerin sulama, gübreleme ve hasat işleri devam eder.
- Lahana- karnabahar gibi kışlık sebzeler dikilecek tavaların temel gübrelemesi yapılır.
- 2. ürün domates fideleri tarlaya dikilir.
- Seralarda yeşil gübreleme için mısır ekilir.
- Sulama olanağı olan bağlarda sulama yapılır.
BİTKİ KORUMA
- Pamukta entegre mücadele
- Pamukta emici böcekler, yeşil kurt, kırmızı örümcek mücadelesi
- İncirde kırmızı örümcek, kanlı balsıra mücadelesi
- Mısırda entegre mücadele çalışmaları
- Mısır kurdu ve mısır koçan kurdu mücadelesi
- Sebze ve bostanda külleme, mildiyo, yeşil kurt, yaprak biti k. Örümcek mücadelesi
- Turunçgilde entegre mücadele çalışmaları
- Elma gövde kurdu, iç kurdu, ceviz iç kurdu meyve ağaç akarı mücadelesi
- Turunçgilde yumuşak koşnil, sarı ve kırmızı kabuklu bitler, beyaz sinek, yaprak galeri güvesi, mücadelesi, antep fıstığında şıralı zenk ve karagöz kurdu mücadelesi
- İlaç bayii kontrolleri ve dış karantina işleri
- Zeytin sineği mücadelesine başlanır.
HAYVANCILIK
- Gece otlatması yapılmalıdır.
- Gündüz için gölgelik olmalı
- Meme ve sağım sağlığına dikkat edilmelidir.
- Damızlık koyun ve koçlar seçilir ve hazırlanır. Bir sonraki koç katımına koyunlar hazırlanır.
- Flushing yapılır, sürü arasına koç katımından önce “uyarıcı koç” katılmalıdır. - Kovanları sıcaktan korumak için üstlerine gölge yapılır, ihtiyaç duyulan kovanlara ballık ilave edilir. Pamuk balı için pamuk sahalarına gidilir.
- 1. ürün mısır silajı yapılır (ayın sonuna doğru)
- Koyun- keçi vebası, Tüberkiloz, Ruam, Br.Abortus Bang, Br. Melitensis, Kuduz, Nevcastle hastalıklarıyla mücadele yapılır.
TARIMSAL MEKANİZASYON
- Tohum temizleme makinaları, ayarları bakım ve kontrolleri
- Mısır silaj makinalarının bakım ve ayarları yapılarak kiralanması ve tarla kontrollerinin yapılması . Araçların bakım ve onarımları.
- Traktörlerin aylık ve haftalık bakımları yapılır.
- Biçer-döver kontrolleri yapılır.
- 2. ürün ekim alanlarında kullanılacak çapa, mandal, gübreleme, alet ve makinalarının bakım ve ayarları yapılarak kullanmaya hazır hale getirilir.
DESTEKLEME HİZMETLERİ
- Güzlük hububat ekilişleri için tohumluk taleplerinin tespiti
EV EKONOMİSİ
- Yazlık sebzelerin konserveleri yapımı öğretilir.

AĞUSTOS
TARLA BİTKİLERİ
- Mısır, ayçiçeği, yer fıstığı ve pamukta sulama ve bakım işlemlerine devam edilir.
- Tütünde kırım ve dizim işlemleri yapılır.
BAĞ-BAHÇE
- Taze incir hasadı ve pazarlaması
- Frigo çiçek fidesi dikimi
- Durgun göz aşısı yapılması
- Yaprağını döken çit bitkilerin budanması
- Uganda çimi dikilmesi
- Ağustos sonunda sonbahar çiçek tohumlarının ekimi
- Kuru incir hasadı
- Seraya dikilecek sebze çeşitlerinin tohumu ekilir fide elde edilir.
- Meyve tesislerinde sulamaya devam edilir.
- Durgun göz aşıları yapılır.
- İncirlerde kurutma kerevetleri hazırlanır.
- Yazlık sebzelerde sulama ve hasat devam eder.
- Kışlık sebze ekilişleri için toprak hazırlığı yapılır, ticari gübreler verilir. 
- Seralara ekilen yeşil gübrelik mısırlar parçalanıp, toprağa gömülür.
- Sofralık üzümlerin hasadı devam eder.
HAYVANCILIK
- Koç katımı için koçun nitelikli olması gerekir.
- Koyun ağılları dezenfekte edilir. 
- Koçlarla koyunlar ayrılıp, koçlar sabahın erken saatlerinde koyunlar arasına salınmalıdır.
- Agalaksi aşısı yapılmalıdır.
- Bal hasadına başlanır.
- 1. ürün mısır silajı yapılır. Yoncalarda biçim ve sulama devam eder.
- Koyun- keçi vebası, Tüberkiloz, Ruam, Br.Abortus Bang, Br. Melitensis, Kuduz, Nevcastle hastalıklarıyla mücadele yapılır.
- Ay sonuna doğru hayvan şalgamı ekimlerine başlanır.
TARIMSAL MEKANİZASYON
- Tohum tmizleme makinaları, ayarları bakım ve kontrolleri
- Mısır silaj makinalarının bakım ve ayarları yapılarak kiralanması ve tarla kontrollerinin yapılması. Araçların bakım ve onarımları
- Traktörlerin aylık ve haftalık bakımları yapılır.
BİTKİ KORUMA
- Pamukta entegre mücadele çalışmaları
- Pamukta yeşil kurt, emici böcekler, kırmızı örümcek mücadelesi
- Mısırda entegre mücadele çalışmaları
- Sebze ve bostanda külleme, yeşil kurt, yaprak biti ve kırmızı örümcek mücadelesi
- Turunçgil entegre mücadele çalışmaları
- Elma iç kurdu, gövde kurdu, kırmızı örümcek mücadelesi
- Turunçgilde beyaz sinek, pas böcüsü, yaprak galeri güvesi mücadelesi
- Zeytin sineği, kabuklu bit mücadelesi
- Bağda külleme, mildiyo, salkım güvesi, k. Örümcek unlu bit mücadelesi
- Dış karantina (İhracat) işleri
- İlaç bayii kontrolleri
- Meyvelerde kırmızı örümcek , yaprak biti yaz mücadelesi sürdürülür.
- Kışlık sebze alanlarında mildiyö, kök ur nematodu ve salyangozla mücadele edilir.
DESTEKLEME HİZMETLERİ
- Güzlük hububat ekilişleri için tohumlukların, ilgili kuruluşlardan tahsisinin yapılması
EV EKONOMİSİ
- Çeşitli sebze konservelerinin yapımı gösterilir.
- Şeftali reçeli ve kompostosu yapılır.

EYLÜL
TARLA BİTKİLERİ
- 1. ürün mısır hasadına başlanır.
- Buğday ve arpa tohumlukları tedarik edilerek, selektörden geçirilir ve ilaçlanır.
- Pamukta son su verilir ve hasada başlanır.
- Yer fıstığında hasada başlanır.
BAĞ-BAHÇE
- Kuru incir hasadı
- Soğuk hava depolarına elma konmaya başlar.
- Sonbahar çiçek tohumlarının ekilmesi
- Sonbahar yetiştiriciliği için fideler seraya dikilir.
- Durğun göz aşısı yapılan fidanlarda aşı bağları çözülür.
- Ceviz elma ve ayın sonuna doğru kestane hasadına başlanır.
- Kışlık sebze fidelerinin tarlaya dikimine devam edilir.
- Çilekte kültürel işlemlere devam edilir.
- Bağlarda üzüm hasadına devam edilir.
- Sergide bulunan üzümler kaldırılır.
- Sonbahar yağışlarından yararlanmak için bağlarda sürüm yapılır.
BİTKİ KORUMA 
- Pamukta entegre mücadele çalışmaları
- Patates böceği mücadelesi
- Lahana kelebeği mücadelesi
- Turunçgilde entegre mücadele çalışmaları.
- Turunçgilde Akdeniz Meyve sineği, beyaz sinek, yaprak galeri güvesi mücadelesi
- Bağda kurşuni küf, salkım güvesi ve zeyten sineği mücadelesi
- İlaç bayii kontrolleri ve dış karantina (ihracat) işleri
- Hububat anbarlarında zararlılarla mücadele edilir.
- Kışlık sebzelerde mildiyo, kök ur nematodu, yaprak biti ve emici böceklerle mücadele
- Salatalık sahalarında yabancı mildiyö, fasulye sahalarında pas hastalığı ile mücadele edilir.
- Fidancılık yapmak isteyen işletmelerden toprak örneği alınır. Laboratuar sonuçlarına göre fidan yetiştirme ruhsatı verilir.
HAYVANCILIK
- Koyunlar ilk gebelik dönemindedir, özenli bir bakım besleme uygulanmalıdır.
- Otlatmalar gündüz mer’a da olur
- Hayvan şalgamı ekimleri tamamlanır.
- Barınaklar ve altlıklar temizlenmelidir.
- Çam balı için çamlık bölgelere arılar aktarılır.
- Sonbahar ekilişi yapılacak olan Fiğ-Yonca için toprak hazırlanır. 2. ürün mısır silajı yapılır.
- Koyun- keçi vebası, Tüberkiloz, Ruam, Br.Abortus Bang, Br. Melitensis, Kuduz, Nevcastle ve şap hastalıklarıyla mücadele yapılır.
TARIMSAL MEKANİZASYON
- Tohum temizleme makinalarının, ayarları bakım ve kontrolleri yapılır.
- Mısır silaj makinalarının bakım ve ayarları yapılarak kiralanması ve tarla kontrollerinin yapılması. Araçların bakım ve onarımı.
- Traktörlerin aylık haftalık bakımları yapılır.
DESTEKLEME HİZMETLERİ
- Güzlük ekilişler için hububat tohumluklarının, dağıtımı ve meyve fidanı taleplerinin tespiti
EV EKONOMİSİ
- Çeşitli turşuların yapımı öğretilir, biber ve domates salçaları yapılır.

EKİM
TARLA BİTKİLERİ
- Buğday ve arpada tohum yatağı hazırlanır ve ekime başlanır.
- Pamuk hasadı ve çırçırlama işlemine başlanır.
- Gübrelemek için toprak numuneleri alınır.
- Yer fıstığı hasadı tamamlanır.
- 2. ürün mısırda hasat hazırlıklarına başlanır.
BAĞ-BAHÇE
- Satsuma mandarini hasadı
- Tek mahsul yetiştiriciliği için seraya domates-hıyar fidesi dikilir.
- Yeşil gübreleme için tohum ekilir.
- Çiftlik gübresi verilir.
- İncirde kanlı balsıra ile mücadele
- İlkbahar çiçek fidelerinin dikilmesi
- Kuru incirin hasadı, işlenmesi ve anbalajlanması
- Soğanlı süs bitkilerinin bahçeye dikilmesi
- Dip zeytini ve yeşil zeytin hasadına başlanır.
- Gübreleme amacıyla meyve bahçelerinden toprak örneği alınıp, analiz ettirilir.
- Meyve bahçelerinde sonbahar toprak işlemesi yapılır.
- Yeni tesis edilecek bahçeler için fidan yerleri işaretlenip çukurlar açılır.
- Hasadı biten yaz sebzelerinin yerleri derin sürülür.
- Kışlık sebze fidelerinin bakımına devam edilir.
- Çileklerde kış dikimi için toprak hazırlığı yapılır.
- Frigo fideliklerde kol temizliği yapılır, ayın ortalarında koyu renk plastik örtü serilerek malçlama yapılır.
- Seralarda tek ürün domates için fide dikimi yapılır. Çapa ve koltuk alma işlemi yapılır.
- Bağlarda gübreleme için toprak örneği alınır.
HAYVANCILIK
- Tırnak bakımına dikkat edilmeli
- Çiçek aşısı yapılmalı
- Bal hasadından sonra Varroa mücadelesi yapılır. Zayıf kovanlar birleştirilir, şurup verilir.
- Yem bitkileri (yonca ve fiğ) ekimi yapılır. 2. Mısır silajına devam edilir.
- Koyun- keçi vebası, Tüberkiloz, Ruam, Br.Abortus Bang, Br. Melitensis, Kuduz, Nevcastle ve şap hastalıklarıyla mücadele yapılır.
BİTKİ KORUMA
- İncirde kanlı balsıra mücadelesi
- Lahana kelebeği mücadelesi
- Turunçgilde Akdeniz meyve sineği mücadelesi
- Turunçgil entegre mücadele çalışmaları
- Zeytin sineği mücadelesi
- Hububat ekim alanlarında zabrus mücadelesi
- Kışlık sebze sahalarında mildiyö, kök ur nematodu ile mücadele
- 2. ürün domates sahalarında bakteriyel solgunluk ve yeşil kurt ile mücadele
- Elma gövde kurdu tuzak kontrolleri yapılır.
- Fidancılık yapmak isteyen çiftçilerin arazi kontrolleri, toprak örneği alımı, laboratuar sonuçlarına göre fidan yetiştirme ruhsatı verilmesine devam edilir.
TARIMSAL MEKANİZASYON
- Zirai alet ve makinalarının, zirai mücadele makinalarının kışlık bakımları yapılır.
- Mısır silaj makinalarının bakımı yapılır ve silaja devam edilir.
- Araçların kışlık bakımlarının yapılması, antrifizlerinin konması, vize ve sigorta işlemleri
- Taban taşı kırmak için dipkazan çekilir
- Traktörlerin haftalık ve aylık bakımları yapılır.
- Hububat için toprak işleme ve tohum yatağı hazırlama alet ve makinalarının işe hazırlanması.
DESTEKLEME HİZMETLERİ
- Güzlük ekilişler için hububat tohumluklarının dağıtımı, meyve fidanı taleplerinin tespiti
EV EKONOMİSİ
- Tarhana, erişte, bulgur yapılması öğretilir.
- Karışık turşuların yapımı uygulamalı olarak (kurs ve toplantılarda) gösterilir.
 
KASIM
TARLA BİTKİLERİ
- Buğday ve arpa ekimlerine devam edilir.
- 2. ürün mısır ve ayçiçeği hasadı yapılır.
- Pamuk hasadı devam eder.
- Fiğ ekimlerine devam edilir.
BAĞ-BAHÇE
- Bahçelere yanmış çiftlik gübresi verilmesi
- Kasım sonundan itibaren meyve fidanı dikimine başlanır.
- Çiçek fidelerinin dikilmesi
- Kasım ortasından itibaren ağaç kesimleri başlar
- Zeytin hasadı başlangıcı
- Narenciye hasadı (mandarin)
- Meyvelik tesislerde yeşil gübreleme için tohum ekilir.
- Gübreleme amacıyla toprak örnekleri ve zeytinliklerden yaprak örneği alınır.
- Erkenci kışlık sebzelerin hasadı başlar.
- Bezelye ekimleri yapılır.
- Seralarda ilkbahar yetiştiriciliği için domates tohumları ekimleri yapılır.
- Bağlarda toprak işlemesi yapılır, sürümle birlikte dekara 3 ton yanmış çiftlik gübresi verilir.
- Asma yapraklarının dökümünden sonra potaslı ve fosforlu gübreler toprağa karıştırılır.
- Asma kökleri açılarak boğaz kökleri temizlenir.
- Gübreleme için bağlarda toprak örnekleri alınıp, analiz ettirilir.
HAYVANCILIK
- Don, yağış ve kırağıda koyunlar mer’aya çıkarılmamalıdır.
- Barınak temizliğine önem gösterilmeli ve enterotoksemi aşısı yapılmalı
- Arılarda Varroa mücadelesine devam edilir, kovan uçuş delikleri küçültülerek kışlatmaya hazırlanır.
- Kümes temizliğine dikkat edilir, kümes ısısının 13-17 C olmasına özen gösterilir.
- Silaj yapımları devam eder.
- Koyun- keçi vebası, Tüberkiloz, Ruam, Br.Abortus Bang, Br. Melitensis, Kuduz, Nevcastle hastalıklarıyla mücadele yapılır.
BİTKİ KORUMA
- Pamuk hasat sonu tarla temizliği, pamuk tohumu hazırlama çalışmaları
- Fidanlıklarda söküm dönemi kontrolleri
- Buğdayda sürme, kambur böceği mücadelesi
- Lahana kelebeği mücadelesi
- Turunçgilde Akdeniz Meyve Sireği mücadelesi
- Turunçgil entegre mücadele çalışmaları
- Tekel depolarında tütünler fümige edilir.
- Sebze tohum yastıkları ilaçlanır.
- Zeytin sineği mücadelesine devam edilir.
- Fidancılık yapmak isteyen çiftçilerin arazi kontrolleri, toprak örneği alımı, laboratuar sonuçlarına göre fidan yetiştirme ruhsatı verilmesine devam edilir
TARIMSAL MEKANİZASYON
- Zirai alet ve makinalarının, zirai mücadele makinalarının kışlık bakımları yapılır.
- Mısır silaj makinalarının bakımı yapılır ve silaja devam edilir.
- Araçların kışlık bakımlarının yapılması, antrifizlerinin konması, vize ve sigorta işlemleri
- Traktörlerin haftalık ve aylık bakımları yapılır
- Hububat için toprak işleme ve tohum yatağı hazırlama alet ve makinalarının işe hazırlanması.
DESTEKLEME HİZMETLERİ
- Meyve fidanı tahsislerinin ilgili kuruluşlardan tahsislerinin yaptırılması
- Hububat tohumu dağıtımlarına devam edilmesi
EV EKONOMİSİ
- Yeşil zeytin salamurası yapılır.
- Ayva reçeli yapımı uygulamalı olarak gösterilir.

ARALIK
TARLA BİTKİLERİ
- Buğday ve arpa ekimlerine devam edilir.
- 2-3 el pamuk hasadı devam eder.
- Pamuk sapları kırılır ve sürüm yapılır, pamukta çırçırlama devam eder.
- Yeni ekim dönemi için tütün tohumu temin edilir.
- Fiğ ekimleri yapılır.
BAĞ-BAHÇE
- Meyve bahçelerinde toprak işleme ve yanmış hayvan gübresi ile gübrelem yapılır.
- Gübreleme için toprak örneği alınıp, analiz ettirilir.
- Yeni kurulacak meyvelik tesisi için fidan yeri işaretlemesi ve çukur açma işlemleri yapılır.
- Kışlık sebze hasadı devam eder, ilkbahar için marul ve turp tohumları ekilir.
- Yazlık sebzelerin ekileceği sıcak yastıklar hazırlanır.
- Seralarda sonbahar ürünü sebzelerin hasadı yapılır. İlkbahar yeütiştiriciliği için domates fidealeri naylon torbalara şaşırtılır.
- Bağlarda boğaz açma yapılır, don tehlikesi olmayan yerlerde bağ budamaya başlanır, gübreleme yapılır.
- Ağaç kesimi
- Zeytin hasadı
HAYVANCILIK
- Ağıllarda turfanda kuzu doğumları başlar.
- Kuzular 3 haftalıkken kesif yeme başlanır, mer’a dönüşü koyunlara ek yem verilmeli
- Gebe koyunlar sinirsel ve fiziksel stresten uzak tutulmalı
- Doğum malzemeleri hazırlanmalı
- Ahırlarda havalandırma ve sık sık altlık temizliği yapılır.
- Kümeslerde nem ve ısı kontrolleri yapılır.
- Yemlikler sık sık temizlenir.
- Koyun- keçi vebası, Tüberkiloz, Ruam, Br.Abortus Bang, Br. Melitensis, Kuduz, Nevcastle hastalıklarıyla mücadele yapılır.
BİTKİ KORUMA
- Pamuk tohumu fümigasyonu, muayene ve mühürleme işlemleri
- Fidanlıklarda söküm dönemi kontrolleri
- Buğday entegre mücadele çalışmaları
- Buğdayda sürme mücadelesi
- Pamukta pembe kurt için kültürel mücadele işlemleri yapılır.
- Sebze fide yastıklarının ilaçlaması yapılır.
- Sebze fideliklerinde kök çürüklüğü ile mücadele edilir.
- Seralarda hastalık ve zararlılarla mücadele sürdürülür.
- Zeytinlerde halkalı leke ile mücadele edilir.
- Fidanlıklardan sökülen fidanların kontrolü yapılır, denetlenip mühürlenir ve pazara çıkarılır.
TARIMSAL MEKANİZASYON
- Zirai alet ve makinalarının, zirai mücadele makinalarının kışlık bakımları yapılır.
- Mısır silaj makinalarının bakımı yapılır ve silaja devam edilir.
- Araçların kışlık bakımlarının yapılması, antrifizlerinin konması, vize ve sigorta işlemleri
- Traktörlerin haftalık ve aylık bakımları yapılır
DESTEKLEME HİZMETLERİ
- Meyve fidanlarının temini, hendeklenmesi, yazlık ekilişler için tohumluk taleplerinin tespiti, temini ve tahsis işlemleri, kristal borax taleplerinin tespiti
EV EKONOMİSİ
- Siyah zeytin tatlandırması gösterilir.
- Uygulamalı olarak kabak tatlısı yapılır.

ORKOOPGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIOrman Ve Su İşleri Bakanlığı   

Thursday the 8th. S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği © 2017 Durukan Tasarım - Free Joomla 3.5 Templates