baslikyeni.jpg
Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde yaşanan en önemli sorunlardan birisi köyden kente yaşanan göç olgusu nedeniyle birim kooperatiflerin giderek küçülmesidir.
 
Diğer taraftan Örgüt çeşitliliği yüzünden birimler giderek küçülmekte ve zafiyetleri artmakta, üretici mevcut örgüt yapısı içerisinde rekabet gücü oluşturamamaktadır. Hatta bu yapılanma içerisinde sadece kooperatifler değil hiçbir üretici örgütünün arzulanan kurumsal kapasiteye ulaşması mümkün olmayacaktır.
 
 
Yaşanan göç ve örgüt çeşitliliği sonucu olarak, birim kooperatiflerde:
 
Sermaye birikimi sağlanamamakta,
İş gücü yetersizliği ortaya çıkmakta,
Kredi kullanma ve Proje uygulama olanağı giderek azalmakta,
Kurumsallaşma sağlanamamakta,
Yönetim ve denetim kurullarının oluşturulmasında dahi zorluklar yaşanmaktadır.
 
Bu nedenle;
 
Havza bazında, güçlü, profesyonelce yönetilen kooperatiflerin kurulması ve kurulmuş kooperatiflerin birleştirilmesi yönünde çalışmaların başlatılması gerekmektedir.
 
Arzulanan hedefe ulaşmak için farklı argümanlar ve kriterler kullanılabilir.
 
Kooperatiflerden alınacak hizmetlerde üye sayısı, çalışma alanı, Teknik eleman ve mekanizasyon durumu ve diğer alt yapı kapasiteleri ile ilgili kriterler esas alınarak işlendirilmelerinde,  (Örneğin, orman üretiminde, bu ve benzeri kriterlerin uygulanması)
 
Proje uygulaması ve Kredi verilmesinde,
 
Tarımsal desteklemelerin verilmesinde,
 
Kooperatif birleşmelerinin ve tasfiyelerinin kolaylaştırılması gibi özendirici tedbirlerin alınması halinde birim kooperatiflerin daha güçlü hale getirilmesi mümkün olacaktır.
 
Çözümlerin oluşturulmasının zor olacağı düşüncesine katılmak mümkün değildir.
 Çünkü;
 
Yeni oluşumların sağlanması yönünde geçmiş yıllardan bu güne önemli örnekler vardır.
 
 
Örneğin;
 
Kooperatiflerin ilk kurulduğu 1960 yıllarda yurt dışına işçi gönderilmesinde sağlanan öncelikler,
 
Orman kooperatiflerinin kurulmasının ana sebebi diyebileceğimiz %25 ilave destek verilmesi,
 
Yakın geçmişte süt desteklemesine 0,015 krş fark verilmesi nedeniyle sayıları beş yüzleri bulan üretici birlikleri kurulmuş olması gibi veya benzeri argümanların kullanılması ile bu yapılar kolaylıkla oluşturulabilmiştir.

Bu sorunların çözümü için, en kısa süreç içerisinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Merkez Birliklerinin yetkilileri ile müşterek çalışmaların başlatılması önemli bir adım olacaktır.
 
Gelişmiş ülkelerdeki kooperatiflerin benzer süreçleri yaşadığı, hatta kooperatif birleşmelerinin halen devam ettiği, bu süreç içerisinde uluslararası faaliyet yürüten devasa şirketler haline geldikleri ve banka sistemlerini oluşturdukları dikkate alındığında alınacak tedbirlerin ne kadar önemli olduğu görülecektir.
 
Hiç şüphesiz başka başka sorunlar da vardır.
 
Ancak, gerek siyasi iradenin ve gerekse bürokrasinin bu konuda atacağı her adıma destek olmakta, gerçek kooperatifçilerin asıl görevi olmalıdır.   30 Mayıs 2012
 
 
                                                           Erol AKAR
 
                                   Köy Koop Kastamonu Birlik Başkanı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

ORKOOPGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIOrman Ve Su İşleri Bakanlığı   

Friday the 19th. S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği © 2017 Durukan Tasarım - Free Joomla 3.5 Templates