baslikyeni.jpg
Üretici örgütlenmesinde mevcut örgütlenme modeli ile ilgili eleştiriler devam ediyor. Sorunların mevcut modelin oluşturduğu zafiyetlerden kaynaklandığı ve bu örgütlenme şekliyle sorunların çözümlenemeyeceği anlaşılmış durumda.
 Artık bir örgüt kirliliğinin varlığı en yetkili ağızlar tarafından sıklıkla dile getirilmeye devam edilmekte.
 Köy Koop ve Hay Koop Merkez birliği yöneticilerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’i ziyaretlerinde Sayın Bakan, bizzat üretici örgütlerinin yapılanmasından rahatsızlığını dile getirerek yeni bir örgütlenme modelinin gerekliliğini dile getirmiştir.
 
Bakan Eker, "Biz üretici örgütleriyle ilgili kirliliği ortadan kaldırıp örgütleri sadeleştirmek için çalışmalara başladık. Artık sahada aynı faaliyeti gösteren en fazla iki tane örgüt oluşturulup bunların üzerinden faaliyetlerin yürütülmesi için çalışmalara başladık. Yeni bir mevzuat yapacaksak sorunun esasını giderecek yeni bir anlayış getirmemiz gerekiyor.”
 
“Türkiye'de çok sayıda kurulan üretici birliklerinin aslında ya hayvancılık ya da zirai faaliyet yaptıklarını fakat faaliyetlerin daha etkin yapılabilmesi için sadeleştirmeye gideceklerini“ beyan etmiştir.
 
Bu yaklaşımın ve görüşün ciddi anlamda tartışılması gerekir. Örgütlenmenin tarım ve hayvancılık olarak düşünülmesi, sorunların çözümlenmesini sağlamayacaktır. Üstelik giderek kurumsallaşmaya ve gelişmeye çalışan bir çok yapının da önünde bir engel teşkil edebilecektir.
Kırsal kalkınmayı sadece tarım ve hayvancılık olarak düşünmek yanlıştır.  Üstelik kooperatifçiliği sadece tarım ve hayvancılık yapan kişilerin oluşturduğu bir örgütlenme şekli olarak değerlendirmek te son derece yanlıştır. 
 
Kooperatifleri, ortaklarının talep ve ihtiyaçlarına göre şekillenerek ekonomik faaliyet yürüten kuruluşlar olması yanında, ortaklarının sosyal faaliyetlerini de destekleyen kuruluşlar olarak değerlendirmek gerekir.
 
Her ne kadar köylülükten çıkıp mahalle kavramı yerleştirilmeye çalışılsa da kırsal alanın kalkınmasında ki sorunlar halen devam etmektedir. 
Üreticinin yaptığı üretim faaliyetlerini sınırlamak veya belirlenmiş ihtisas konularında faaliyetlerini yürütmeleri, bu günkü koşullarda mümkün değildir. Çünkü tarımda üretimi planlama noktasına gelinememiştir. Bu nedenledir ki ihtisas birlikleri uygulama düşüncesi gerçekleşmemiştir. Onun içindir ki her örgüt her alanda faaliyet gösterebilmektedir.
 
Örgütlenmede model arayışları devam edegelmektedir.  Ancak bu güne kadar üretici örgütlerini aynı yöreye ve kesime hizmet götüren kuruluşlar olarak görüp, bir bütün olarak tümünü kapsayan analizler ile ve objektif bir yaklaşımla, uygulanabilir bir model oluşturulmasına çalışılmamıştır. 
Üretici örgütlerinin yapılanmasında yeni bir model oluşturmaya çalışılırken;
 
Mevcut yapıların dikkate alınması, faaliyet konuları itibariyle her faaliyet alanının,  yapının en alt kademesinden en üst kademesine kadar temsilinin sağlanması,
 
Örgütler arasında içe dönük rekabetin ve görev karmaşasının ortadan kalkması ve gelişime açık olması,  
Bakanlığımızın kendi hizmet alanı ile ilgili faaliyetlerini müşterek organize edebileceği kurumsal bir yapının oluşturulması ve profesyonel yönetimin etkin olmasının sağlanması,
 
Uygun görülecek bölgelerde il birliklerinin bünyesinde faaliyet gösterecek, doğrudan merkeze karşı sorumlu denetim mekanizmasının oluşturulması gerekli olacaktır.
 
Mevcut örgütlerin kuruluş yasalarının dikkate alınması halinde bile Ülkemize uygun bir örgütlenmenin oluşturulabileceği kanaatindeyiz.
Hiç şüphesiz yeni örgüt arayışları ve zaman zaman farklı mülahazalarla belirli örgütlerin ön plana çıkartılması yaklaşımından uzaklaşıldığında sorunlar çok daha kolay çözülecektir. 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

ORKOOPGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIOrman Ve Su İşleri Bakanlığı   

Friday the 19th. S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği © 2017 Durukan Tasarım - Free Joomla 3.5 Templates