baslikyeni.jpg
KOOPERATİFÇİLİĞİMİZDE TEMEL İLKELERİ KAZANABİLİR MİYİZ?
 
 
Bireysel ve toplumsal fayda sağlayarak yöresel kalkınmayı sağlayan, tüm demokratik ülkelerde kabul görmüş ilkeleri ile ekonomik gelişmeye katkı sunan önemli argümanlardan birisi de kooperatiflerdir.
 
Kooperatifçiliğin temel ilkeleri, demokratik yapısı, gelişmiş ülkelerin temel nitelik ve kavramları ile de örtüşmekte, kooperatifçiliğin geliştiği ülkelerde demokrasinin de geliştiği görülmektedir.
 
Gönüllü ve herkese açık ortaklık uygulaması bireysel özgürlüğün diğer bir ifadesidir. Herkesin katılımına açık olması, her anlamda hiçbir ayrımcılığın olmadığının da göstergesidir. Ana sözleşmelerinde ortaklık şartlarının belirlenmiş olması demokratik işleyişini güçlendiren bir unsur olarak görülmelidir.
 
Ancak gerek yasada, gerek tarımsal kalkınma kooperatifi ana sözleşmelerinde yapılan bazı değişiklikler ve düzenlemeler ile, kooperatiflerin çalışma alanı dışındaki kişilerin ortak edilebilmesi, öncelikli amacı ve görevi yöresel hizmet vermek olan kooperatiflerde bazı sorunların oluşmasına neden olabilmektedir.
 
Kooperatifçiliğin en önemli yanlarından biriside demokratik işleyiş itibariyle çok önemli mekanizmaların oluşturulmuş olmasıdır. Bu anlamda kooperatifler için demokrasinin okulu ifadesinin kullanılıyor olması boşuna değildir. Ancak mekanizmaların işleyişinin sağlanması ile ilgili sorunlar vardır.  İşleyişi engelleyen en önemli etken ise üretici örgütlenmesindeki kaotik yapıdır.
 
Kooperatiflerde ortakların ekonomik katılımı arzulanan ölçülerde olmamaktadır. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Genelde ortakların ekonomik durumları ek ödentilere engel teşkil etmektedir.  Proje uygulamalarında özkaynak sorunu yaşanabilmektedir.
 
Risturn ilkesi çok büyük oranda işletilmemektedir. Risturn oluşsa bile sermaye yetersizliğinden dolayı, oluşan risturn sermayeye ilave edilmektedir.
 
Kooperatiflerin özerklik ve bağımsızlık ilkesi en önemli ilkelerinden birisidir. Bu konuda kooperatiflerimizinvesayet altında olmadığını söylemek pek mümkün olmasa da kooperatifçiliğimiz adına önemli bir kazanım olduğu kesindir.
 
Kooperatif yöneticilerimizin ve ortaklarının eğitimi son derece önemlidir. Diğer taraftan toplumun kooperatifçilik konusunda bilinçlendirilmesi, geçmişte olduğu gibi bu günde ilkokuldan başlayan birlikte iş yapma, dayanışma ve toplumsal kalkınma bilincinin oluşması için kooperatifçilik konusunda verilecek eğitim de son derece önemli olacaktır.
 
Ülkemizdeki kooperatifçilik alanında en önemli sorunlardan biriside kooperatifler arası işbirliğinin ve dayanışmanın sağlanamamış olmasıdır. Üretici örgütlenmesinde ki kaotik yapı örgütlerin dışa dönük rekabeti değil içe dönük, örgütler arası olumsuz rekabeti getirmiştir. Dolayısıyla bir işbirliği ortamı sağlamak mümkün olamamıştır.
 
Hiç şüphesiz kooperatifler devlete ve topluma karşı sorumludurlar. Hem ekonomik hemde sosyal sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklarını yerine getirmek, kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlamak kooperatiflere düşen görevler arasındadır.
 Doğaldır ki devletin de dar ve orta gelir gruplarının refahı için kooperatiflerin gelişmesini sağlamak ve anayasal görevini yerine getirmek gibi bir zorunluluğu vardır.
 
Saygılarımla.01.10.2015
 
 
                                                                                                                             EROL AKAR

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

ORKOOPGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIOrman Ve Su İşleri Bakanlığı   

Friday the 19th. S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği © 2017 Durukan Tasarım - Free Joomla 3.5 Templates