baslikyeni.jpg

Orman işçiliğinde Mesleki yeterlilik ve belgelendirme konulu toplantımızı gerçekleştirdik....
Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz....

BASIN BÜLTENİ

Ormanlarımız, maddi manevi bir çok ekonomik, ekolojik, sosyo kültürel faydalar sunan doğal zenginliğimiz ve kaynaklarımızdır. Ormanlarımızın tamamına yakını, devletin hüküm ve tasarrufu altında olup büyük çoğunluğu Orman Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülebilirlik ilkesi esas alınarak idare edilmektedir.

                Bölgemizdeki ormancılık, üretim miktarı, yarattığı istihdam, endemik özellikleri ekonomik ve sosyal fonksiyonları ile bir laboratuvar özelliği taşımaktadır. Üç milyon M3 ü aşkın üretimle Ülkemiz genelinde ilk sıralarda yer almaktadır. Dolayısıyla üretim süreci, iş güvenliği ve üretim kalitesi itibariyle büyük önem arz etmektedir.

                Ülkemizde orman üretimi, daha çok geleneksel metotlarla yapılmaktadır. Maalesef arzulanan mekanizasyon da sağlanamamıştır. Üretim esnasında yaşanan can kayıpları iş güvenliğinin önemini çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ayrıca üretimin kalitesi ve üretim kayıpları dikkate alındığında milli servette önemli kayıpların oluştuğu da bilinmektedir.

Bölge Birliğimizce bu konuların önemi dikkate alınarak, 2006 yılında AB projesi kapsamında “ Yerel Kalkınma Girişimleri “ programından yararlanılmış “Kastamonu Orman İşçiliği Eğitimi Pilot Projesi” yürütülmüştür. Uygulanan bu proje ile “Orman İşçiliği Statüsünün AB Ülkelerinde olduğu gibi belli bir standarda getirilerek, orman işçiliğinin bir meslek dalı olarak kabul edilmesini, orman işinde çalışanların eğitimli ve sertifikalı kişiler olmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılmasını ve orman işçiliği eğitimlerinin Avrupa standartlarında düzenlenmiş eğitim merkezlerinde uygulanmasının sağlanması amaçlanmıştır. Proje Birliğimizce daha sonraki yıllarda da devam ettirilmiş ve yürütülen bu proje kapsamında 740 kooperatif ortağının sertifika alması sağlanmıştır.

 Or Koop Merkez Birliğimizin Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)  ile yürütülen bu çalışmasını gerekli ve önemli bir faaliyet olarak değerlendiriyoruz. Orman İşçiliğinin bir meslek olarak tanımlanması da son derece önemli bir çalışma olacaktır. Bu kapsamda bölgemizde geçen yıldan bu tarafa belgelendirme faaliyetleri devam etmekte olup 2018 yılında toplam 54 kişinin belgelendirilmesi yapılmış olup 2019 yılında da belgelendirme çalışmalarına devam edilecektir.

İzninizle önemli gördüğümüz birkaç hususu bu vesile ile bilgilerinize arz etmek istiyorum.

                Ülkemizde, özellikle bölgemizde hızlı bir şekilde köyden kente göç süreci devam etmektedir. Köylerdeki nüfusun giderek azalması, diğer sorunların yanında kooperatiflerimizde işgücünün azalmasına ve finansal sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Üretimin ve yerinde istihdamın önemi ortadadır. Dolayısıyla bu sorunların giderilmesi de kaçınılmaz görülmektedir. Bu kapsamda kooperatiflerimizin yeniden yapılandırılması, Bölge Şefliği hatta İşletme Müdürlüğü bazında tek bir kooperatifin kurulması veya mevcutların birleştirilmesi için teşvik tedbirlerinin yeniden düzenlenmesi yararlı olacaktır.

                Ormanlarda yapılan bakım ve üretim,  ormanlarımız için önemli olduğu kadar, yerel ekonomiler içinde son derece önemlidir. Çünkü Kastamonu bölgesinde diğer kazanımlar hariç, orman köylüsüne sadece üretim işçiliği bedeli olarak yaklaşık 300 milyon TL. Gibi bir ücret ödenmektedir. Alınan bu ücret, orman köylümüz tarafından yerelde harcanmakta, dolayısıyla doğrudan yerel ekonomiye ciddi anlamda katkı sağlanmaktadır.

                Tarım ve Orman Bakanlığımızca 6831 Sayılı Orman Kanununda yapılan değişiklikle YILLARA SÂRİ olarak üretim işinin ihale ile firmalara verilmesi söz konusu olacaktır. Bu uygulama ile, kazanılan değerin önemli bir kısmı ilimiz ekonomisine katılmayacak bölgemiz bu uygulamadan ciddi anlamda ekonomik kayba uğrayacaktır. Bu hususta gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine inanıyoruz. 13.02.2019                                                                                                                                                                                             Erol AKAR

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

ORKOOPGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIOrman Ve Su İşleri Bakanlığı   

Tuesday the 6th. S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği © 2017 Durukan Tasarım - Free Joomla 3.5 Templates