baslikyeni.jpg

 

 

S.S

KASTAMONU

 KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ GENEL KURULU

İLAN VE GÜNDEMİ

                                                                                                                                                

                   Birliğimizin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 18.04.2018 Çarşamba günü saat 13.00 de Tarım İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.

             

                Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 05.05.2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacak olup aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

 

                    

                                                                                                              YÖNETİM KURULU ADINA

                                                                                                                  

Dilek ÖZDEMİR                   Erol AKAR

                                                                                                            Birlik Müdürü                  Birlik Başkanı

 

G Ü N D E M:

 

1-    Açılış ve saygı duruşu,

2-    Divan heyetinin oluşturulması ve tutanakların imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3-    2017 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, görüşülmesi ve kurulların ibrası,

4-    Genel kurula katılan konukların konuşmaları,

5-    2017 yılı Bilanço ve gelir-gider hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

6-    2018 yılı bütçe teklifi, bütçe faaliyetleri uygulama esasları ve çalışma programının görüşülerek karara bağlanması,

7-    Birlik bilançosunda oluşan risturnun sermayeye ilavesinin görüşülerek karara bağlanması,

8-    Birlik hizmetleri için araç ve demirbaş alımı ile gayrı menkul alımı, satımı ve kiralanması, ipotek alınması, verilmesi hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9-    Birim kooperatif ortaklarınca üretilen sütün pazarlanması, kooperatifler adına alıcı firmalarla sözleşme imzalanması, teminat alınması, borsa tescili ve muhasebe hizmetlerinin birlik tarafından yürütülmesi hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

10- Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik, ilgili tebliğ ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak danışman çalıştırılması hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca birim kooperatif ortaklarına ödenecek olan süt,  hayvancılık ve tarımsal desteklemeler ile ilgili işlemlerin birlik tarafından yapılması, tarımsal desteklemeler konusunda getirilecek yeni uygulamaların gerçekleştirilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12- Proje karşılığı kredi ve hibe destek veren Avrupa  Birliğine,  Birleşmiş Milletlere, Dünya Bankasına, Tarım ve Kırsal kalkınmayı Destekleme kurumuna, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu’na (İFAD) ve diğer proje finans kuruluşlarına birlik ve kooperatifler adına uygun projeler hazırlanarak verilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, kredi veya hibenin tahsisi gerçekleştiğinde kullanılması hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

13- Yönetim kuruluna ödenecek ücret ve yolluk miktarlarının görüşülerek karara bağlanması,

14- Dilek, temenniler ve kapanış.

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

ORKOOPGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIOrman Ve Su İşleri Bakanlığı   

Tuesday the 6th. S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği © 2017 Durukan Tasarım - Free Joomla 3.5 Templates